Odmítáme experimenty vedení ostravského dopravního podniku nejen s řidiči

06.01.2021 22:30

Rok 2020 by se dal z hlediska veřejné dopravy zajišťované Dopravním podnikem Ostrava označit jako rok nepovedených a nezodpovědných experimentů, které povedou k zhoršení kvality veřejné dopravy. Závažným experimentem byl PRODEJ DÍLEN DOPRAVNÍHO PODNIKU (EKOVA), který v budoucnu nepochybně povede ke zvýšení nákladů Dopravního podniku Ostrava na opravy vozidel a ke snahám nadále zvyšovat ceny jízdenek. Krátce před koncem roku pak bylo vedením města schváleno nejen výrazné zdražení krátkodobých jízdenek, ale také ZDRAŽENÍ DLOUHODOBÝCH JÍZDENEK KUPOVANÝCH NA PRODEJNÁCH DPO, které znamená finanční postih téměř poloviny občanů kupujících dlouhodobé jízdenky za to, že nejsou schopni či ochotni kupovat si jízdní doklady přes e-shop. Zde se vedení dopravního podniku i vedení město zcela očividně přiznalo k tomu, že s občany experimentuje, protože je prý chce „naučit“ kupovat přes e-shop. A aby všemu nebyl konec, zavádí vedení dopravního podniku od počátku roku OPTIMALIZACI AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ DOPRAVY SOFTWAROVÝM SYSTÉMEM OPTIBUS, která vyvolává oprávněný odpor řidičů DPO 

ve stávkovou pohotovost řidičů). KSČM Ostrava odmítla všechny uvedené experimenty a ODMÍTÁ TAKÉ POSLEDNÍ UVEDENÝ EXPERIMENT OPTIMALIZACE PROVOZU AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ. ŘIDIČI podle nového „optimalizovaného“ systému mají obsluhovat až SEDM LINEK BĚHEM SVÉ SMĚNY tak, aby se minimalizovala stání (čekání) vozidel na konečných zastávkách. Podstata spočívá v tom, že dosud bylo relativně stabilní rozdělení linek mezi řidiče, zatímco nově bude každý řidič nucen obsluhovat daleko větší počet linek, s menšími přestávkami na konečných zastávkách, zato s přejezdy mezi linkami (většinou z konečné stanice jedné linky na konečnou stanici jiné linky). Velmi významným aspektem věci je, že dosud řidiči „své linky“ důkladně znali, znali jejich kritická místa a uměli je „číst“. Vedení dopravního podniku Ostrava by si mělo uvědomit, že ŘIDIČI JSOU LIDÉ, kteří mají odpovědnost za cestující, které dopravují. ŘIDIČI NEJSOU ROBOTI ovládaní chytrými telefony. Potřebují nejen ODPOČINEK, ale rovněž čas na OBČERSTVENÍ ČI USKUTEČNĚNÍ SVÝCH HYGIENICKÝCH POTŘEB. Potřebují PRACOVNÍ POHODOU A NIKOLIV STRES a neustálé přemýšlení nad tím, kterou linku právě jedou či nad tím, zda stihnou přejet z konečné A do konečné B. Potřebují, aby si v klidu MOHLI PŘEDAT VOZIDLO PŘI STŘÍDÁNÍ ŘIDIČŮ, což bude v mnoha případech novým systémem velmi ztíženo. OPTIMALIZACE naopak povede ke ZVÝŠENÍ NÁPORU NA ŘIDIČE, zvýšení jejich stresového zatížení, ZVÝŠENÍ RIZIKA NEDODRŽENÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ (z důvodu přejezdů prázdných vozů mezi zastávkami /linkami/) i ZVÝŠENÍ RIZIKA DOPRAVNÍ NEHODY. Zavedení nového systému je přitom zdůvodňováno ÚSPORAMI, KTERÉ JSOU VELMI DISKUTABILNÍ. Přejezdem prázdných vozů mezi linkami totiž dochází k NÁRŮSTU REŽIJNÍCH KILOMETRŮ (tj. kilometrů ujetých prázdnými vozy) u velkého počtu kurzů (vozidel). S tím souvisí nejen NÁRŮST SPOTŘEBY POHONNÝCH HMOT a tedy i ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA POHONNÉ HMOTY, ale rovněž NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Ten však patrně vedení dopravního podniku vyčíslovat nehodlá. Dodejme, že ve stejném období, kdy dochází k tzv. optimalizaci za účelem úspor a zdražování jízdenek za účelem zvýšení tržeb, pořizuje dopravní podnik např. předražené double-deckery a dochází k externalizaci oprav vozidel, což povede v budoucnu k dalšímu zbytečnému růstu nákladů. K čemu vedou tzv. optimalizace veřejných služeb, můžeme takřka na denní bázi pozorovat na příkladu České pošty. Neustálé propouštění, nové rajonizace, nové systémy doručování a externalizace služeb následované dalšími vlnami propouštění vedou jen ke stále většímu chaosu a poklesu kvality poskytovaných služeb České pošty. Odmítáme všechny nedomyšlené experimenty vedení dopravního podniku i vedení města Ostravy s cestujícími i řidiči a vyzýváme je k optimalizaci svého myšlení tak, aby si uvědomili, že ekonomika je tu pro člověka, nikoliv člověk pro ekonomiku, a u veřejných služeb to platí dvojnásob!  Možná by byl pravý čas zamyslet se také nad optimalizací na ředitelství dopravního podniku. Chápeme, že u DPO došlo k omezením proti šíření epidemie k propadu tržeb, ale ten by mohl krátkodobě být pokryt mj. např. finančními prostředky z prodeje EKOVA. Když už k tomuto nesprávnému kroku došlo, ať je alespoň krátkodobě prospěšný. Takové finanční krytí by bylo jistě správnější než chaos v dopravě a diskriminační zdražování jízdenek pro některé občany. KSČM Ostrava podporuje oprávněné požadavky řidičů i vyhlášenou stávkovou pohotovost, apeluje na vedení dopravního podniku a města, aby odstoupili od plánované „optimalizace“.

          MěV KSČM Ostrava