Odpověď na dopis na ÚV KSČM od "Sdružení Na Ochranu Nájemníků" ve věci privatizace obecních bytů v Ostravě-Porubě

28.03.2012 08:02

Dále uvádíme odpověď  členů obvodního zastupitelstva zvolených za KSČM na volební období  2010 - 2014 na dopis Ivo Adamce z Ostravy-Krásného pole  zastupujícího "Sdružení Na Ochranu Nájemníků" na předsedu Ú VKSČM JUDr. Vojtěcha Filipa.V tomto dopise si Ivo Adamec stěžuje, že cena za kterou  prodává obecní zastupitelstvo v Ostravě-Porubě obecní byty ve výši 6.000 Kč/m je nehorázně vysoká a nedostupná pro většinu nájemníků.

 

 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Členové obvodního zastupitelstva zvolení za KSČM, volební období  2010 - 2014

Město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Poruba

 

ÚV KSČM

                                                                                                                             JUDr. Vojtěch Filip

                                                                                                                             Politických vězňů 9

                                                                                                                             111 21 Praha 1

V Ostravě – Porubě  27. 3. 2012

 

 

Věc Odpověď na dopis „Občanského Sdružení Na Ochranu Nájemníků“

 

První pokus o prodej domů v Ostravě – Porubě byl uskutečněn v roce 1996, kdy byl na pořad jednání zastupitelstva předložen návrh na prodej domů na Hlavní třídě čp. 1029 až 1035 soukromé společnosti. Tento pokus se podařilo našemu klubu zastavit. Od počátku jsme byli proti privatizaci obecního majetku, tedy i proti privatizaci domů a bytů. Zároveň jsme si byli vědomi, že to nebyl jen první pokus, ale že to bude pokračovat.  Proto jsme navrhli, že pokud privatizace, tak jen formou nově vzniklých bytových družstev vzniklých z řad stávajících nájemníků. Toto se nám po dlouhých jednáních s tehdy stávající politickou reprezentací z řad ČSSD a ODS podařilo prosadit jako, pro nás jedinou, schůdnou cestu. Byly přijaty Zásady pro prodej domů a bytů a cena byla stanovena na 20% až 30% odhadní ceny. První vlna byla velice úspěšná a naprostá většina takto privatizovaných domů je po celkové revitalizaci a nájemné v bytových družstvech je v rozmezí 20 až 35Kč/m2.

 

Na základě velice úspěšné první vlny privatizace bytového fondu  se  rozhodl náš klub vyslyšet žádosti těch, kteří se z různých důvodů první vlny nezúčastnili a podpořit i tzv. druhou vlnu privatizace bytového fondu na základě těchto skutečnosti:

-          řada dalších občanů projevila zájem o odkoupení domů a bytů, ve kterých bydlí a tzv. v první vlně „zaspali“,

-          nájemné ve vzniklých bytových družstvech činí nájemné 20 – 35Kč/m2 a jeho výše je zcela na rozhodnutí členů družstva,

-          nájemné v obecních domech činí 50Kč/m2 a je předpoklad jeho dalšího růstu, bez vlivu nájemníků,

-          v současné době není právní jistota, že se v budoucnu neobjeví politická reprezentace, která může obecní domy prodat soukromým zájemcům i s nájemníky a ti mohou být vydání na pospas novým „pánům domácím“, se všemi negativními důsledky.

-          v bytových družstvech si nájemníci rozhoduji o svých právech i povinnostech rozhoduji sami.

Proto jsme opět vstoupili do jednání se stávající politickou reprezentaci ČSSD a ODS a rozhodli podpořit i tzv. druhou vlnu a to opět jen na základě prodeje bytovým družstvům vzniklým z řad stávajících nájemců.  Celé Zásady jsou postaveny tak, že je učiněna nabídka na odprodej domů a bytů a ten kdo ji nevyužije, bude pokračovat v nájemním bydlení. Cena z první vlny se nedala použít s odkazem na legislativu Evropské unie, která neumožňuje zvýhodnění jednoho subjektu proti jiným. Proto byla cena stanovena jako kompromis a to empiricky ve výši 6000Kč/m2, což je odhadem asi 60% odhadní ceny v místě obvyklé. Po diskuzi s našimi politickými partnery z ČSSD a ODS, kdy jsme navrhovali cenu nižší (3000Kč/m2), jsme na základě výše uvedených skutečností podpořili hlasováním na zastupitelstvu empiricky stanovenou cenu ve výši 6000Kč/m2.. Proti byl jen klub za TOP 09, který navrhoval cenu daleko vyšší.

 

V současné době, stav k 8. 3. 2012,  je takový, že bylo osloveno celkem 1504 nájemců s nabídkou na odkoupení svého bytu. Z toho se k tomuto datu kladně vyslovilo 1154 nájemců, záporně 176, s ostatními se zatím jedná. Toto svědčí o zájmu nájemců.

 

Nyní ke „Sdružení Na Ochranu Nájemníků“(dále SNON), toto sdružení nemá se stávajícím sdružením na ochranu nájemníků - SON, nic společného. Je to sdružení účelově založené, podle našich názorů, na oklamání stávajících nájemců. Sdružení vede člověk – Ivo Adamec, který bydlí mimo městský obvod, kde probíhá privatizace a který se této privatizace nemůže zúčastnit. Pokud jsem se setkal s některými, tak je jim slibováno a to i těm, kteří mají zájem o privatizaci, že pokud budou jednat a vyvíjet nátlak na radnici, tak docílí snížení ceny. Snížení ceny však prosazuji tak, že chtějí zhodnotit stav domů a pomoci úředního odhadu určit kupní cenu jednotlivých domů. Pokud bychom se touto cestou vydali, tak po ocenění jednotlivých domů tímto způsobem, dále po započtení atraktivity prostředí a cen v místě obvyklých, dostaneme se na cenu cca 8000 až 12 000Kč/m2.

 

Na základě těchto, ale i jiných skutečností, náš klub „Sdružení Na Ochranu Nájemníků“  nepodporuje a nedoporučuji jeho podporu ani na jiné stranické úrovni.

 

                                                                                              Petr  GAJDÁČEK

                                                                                                předseda klubu