Ohlédnutí za rokem 2020

30.01.2021 18:20

Básník tvrdí že „každým dnem něco končí, něco krásného začíná“. Chce se mi věřit, že s tímto poetickým obrazem souhlasíte a věříte, že uplynulý rok, který je za námi, je posledním, ve kterém jsme museli prožít osobní, rodinné i společenské příběhy, jež nezažila řada předchozích generací. Ano, celosvětová pandemie nemoci covid-19 která zasáhla nesmazatelně do našich životů a přinesla i řadu smutných chvil s nemocí spojených. Od března minulého roku jsme byli každodenně konfrontováni a bohužel i dnes jsme konfrontováni s různými omezujícími opatřeními, které zasáhly do našich životů, výkonu práce, ale i sportovního, kulturního a vůbec společenského vyžití. Setkávali jsme se a nadále setkáváme s hrdinstvím lidí, kteří jsou v přední linii v boji s touto nemocí a jejích následků. Dalece více než v minulosti jsme si uvědomili potřebnost složek integrovaného záchranného systému a dalších složek. Ať to byli lékaři, zdravotní sestry a další zdravotnický personál, personál sociálních služeb, hygienici, dobrovolní a profesionální hasiči, vojáci, policisté či strážníci městské policie. Nechci však zapomenout ani na obětavost těch, kteří zajišťují naše základní potřeby, tedy prodejce a další zaměstnance služeb pro obyvatelstvo. Na pandemii a její dopady reagoval stát prostřednictvím vlády ČR, kraje, města i obce nejen vyhlášením nouzového stavu, ale i uvolňováním finančních a materiálních prostředků ve prospěch lidí, ale i soukromých společností, organizací a podnikatelů. Ukázalo se, že i ti, kteří dlouhodobě prosazovali myšlenku „co nejméně státu“, „co nejméně jeho vlivu a přerozdělování“ najednou se na stát, kraje i město obraceli a vyžadovali pomoc. Přes řadu výhrad k jednotlivým formám této pomoci a její včasnosti můžeme vnímat, že tato pomoc byla poskytnuta minimálně v nezbytném rozsahu i ze strany města Ostravy. Pro rok 2021 je schválen rozpočet státu, kraje i města Ostravy. Je schválen v mezích a rozsahu znalostí dopadů pandemie z prosince 2020. Není tedy konečný a bezesporu se bude v průběhu roku 2021 výrazně měnit. Uděláme vše pro to, aby tyto změny byly ku prospěchu občanů města a služeb, které město prostřednictvím svého hospodářství pro občany zabezpečuje. Přeji všem občanům pevné zdraví a odvahu přispět k řešení pandemie i svým dílem, tedy nabídnutým očkováním, které, jak věřím, je zásadním článkem k obnovení normálního způsobu života lidí.

 

                                                                      JUDr. Josef Babka, předseda klubu KSČM v ZSMO