Opálka: Věřím, že se potřební brzy dočkají novely zákona o sociálních službách

19.08.2013 10:53

Vyjádření Miroslava Opálky, poslance Parlamentu ČR, k novele zákona o sociálních službách.

Poslanecká sněmovna nakonec projednala ve zkráceném režimu - a poslala do dalšího legislativního procesu v Senátu – vládní novelu zákona o sociálních službách. Jde především o opakované odložení plné odpovědnosti krajů za dotace na poskytování sociálních služeb. Posunutí termínu o další rok souvisí především s nedořešením pravidelných a dostatečných příjmů krajů na tuto oblast. Kraje sice rozdělování peněz zvládají již několik let, ale jsou závislé na státním rozpočtu a v několika krocích na dorovnávání chybějících finančních prostředků prostřednictvím rozpočtových opatření. Zvyšuje se tak neustále nejistota, ale i disproporce. Peněz je čím dál méně a rozsah sociálních služeb postupně roste.

 
V návrhu zákona jsou taktéž upravovány nároky na některé sociální dávky a definovány technické parametry pro průkaz osob se zdravotním postižením. Tuto změnu vyvolalo zrušení tzv. sKaret. Byla sice snaha prosadit do zákona další změny a přílepky, ale většina poslanců se chovala zodpovědně. Věřím proto, že celý legislativní proces bude úspěšný a potřební se dočkají brzy jeho vydání ve Sbírce zákonů.
 
Autor: Miroslav Opálka, poslanec PČRZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM