Optimalizace lůžek nebo snaha o rušení nemocnic?

07.11.2012 08:15

 

Po několika měsících nejistoty od podepsání kontroverzního memoranda mezi zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví, po nervózním čekání na to, jak dopadnou volby v krajích, konečně spatřil světlo světa seznam nemocnic, které mají naději na uzavření nových smluv. Zástupci ministerstva a pojišťoven nás nyní vehementně ujišťují, že zrušením šesti tisíc lůžek nebude ohrožena dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Osmdesát procent občanů, odbory, poskytovatelé zdravotní péče a samozřejmě i KSČM jsou však přesvědčeni o pravém opaku. Deset nemocnic (s 573 lůžky) v šesti krajích bude mít uzavřen smluvní vztah maximálně na dobu 12 měsíců, u dvou (s 44 lůžky) se předpokládá, že budou ukončeny smlouvy na akutní péči úplně. Dalším 18 nemocnicím je navrhována pouze střednědobá smlouva, což bude znamenat nejistotu úhrad, a tedy nevybíravý nátlak pojišťoven na „restrukturalizaci péče“. Se 101 nemocnicemi chtějí pojišťovny uzavřít sice pětiletou smlouvu, ale za podmínky restrikce jimi poskytované péče. Jen 21 nemocnic z celkových 152 by mohlo zachovat dosavadní péči bez omezení!  Proč asociální vláda TOP 09, ODS a VV (dnes LIDEM) zaútočila takto drasticky na dlouhodobě budovanou a osvědčenou síť lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují pacientům po celé České republice potřebnou zdravotní péči, když i tak klesá počet nemocnic a snižuje se množství jejich lůžek (za 6 let o 4 700!)? Škrtáním posedlá koalice by měla vědět, že rušení lůžek úspory nepřináší, protože nemocnice nedostávají peníze za lůžka, ale za výkony!

Hrobař českého zdravotnictví Leoš Heger se ani v nejmenším nesnaží řešit skutečné problémy jako například to, že zdravotní pojišťovny vybírají pojistné podle stejných pravidel, ale za péči pro své klienty, za výkony a diagnózy platí různě. V roce 2011 VZP zaplatila za svého pojištěnce 22 412 Kč, ostatní zdravotní pojišťovny pouze 20 872 Kč s tím, že tyto pojišťovny platí méně zejména nemocnicím. Z této skutečnosti vyplývá také jeden z důvodů, proč má právě VZP - starající se o více než 6 miliónů pojištěnců - problém s nedostatkem finančních prostředků. To pana ministra, bohužel, neinspiruje k navýšení příjmů do systému např. navýšením plateb za státní pojištěnce, snížením dolní sazby DPH, zavedením skutečné solidarity a spravedlnosti do systému veřejného zdravotního pojištění, ale vede ho k „brutálním“ útokům nejen proti VZP. Bez jakékoliv seriózní analýzy negativních dopadů na pacienty tak mají být po tisících rušena lůžka, jednotlivá oddělení a dokonce i celé nemocnice. Přitom ČR nemá nadbytek lůžek, ale špatnou strukturu (nedostatek následné péče a mnoho lůžek ve FN). Útlum menších nemocnic bude znamenat přesun pacientů do těch velkých. Potřebná zdravotní péče se bude pacientům vzdalovat a navíc dojde k navýšení výdajů ze zdravotního pojištění.  Současná „korupční“ a nekompetentní vládní koalice dávno ztratila oprávnění rozhodovat o zdraví a životech občanů České republiky. Pan Heger zdevastoval svými reformními pokusy na lidech zdravotnictví a poškodil tak nejen pacienty a zdravotníky, ale i nemocnice. Jeho jediným prospěšným skutkem by bylo okamžité odstoupení z funkce ministra zdravotnictví. KSČM ho k tomuto kroku opakovaně vyzývá.

 

Soňa Marková, poslankyně PČR a stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictví