Otázka měsíčníku „CENTRUM“ č. 2/2013:

04.03.2013 22:44

 

Měl by městský obvod řešit problémy související se zdevastovanými

garážemi? Pokud ano, navrhněte jakým způsobem?

Právem každého vlastníka garáže je užívat tuto stavbu dle svých potřeb a nebýt rušen častou aktivitou nepřizpůsobivých, jejichž útoky mají devastující dopad, vedoucí často k naprosté demolici (ul. Jílová, Muglinovská). Výsledkem je pak dle mé zkušenosti požadavek Policie ČR na vyčíslení způsobené škody a dopis v našem obvodě agilního odboru stavebního řádu a přestupků s požadavkem na provedení opravy takto znehodnocené garáže. V únoru 2012 jsem v ul. Hrušovské po prvním ataku opravil dveře a instaloval nové zámky. V průběhu léta 2012 jsem přišel o polovinu garážových vrat a do objektu se mi nastěhoval bezdomovec. Obci nadále platím nájem a daň z nemovitosti. Mají občané právo na to, aby obvod naplňoval své úkoly v rámci zajišťování veřejného pořádku, a to předcházením devastací garáží využíváním sledovacích prostředků a spoluprací s oběma policiemi v ohrožených lokalitách?

                                                                                         Ivan Štefek, zastupitel za KSČM