P. Hojda: „Když ptáčka lapají“

18.02.2014 07:48
Komentář Pavla Hojdy, odborného mluvčího KSČM pro dopravu a průmysl, k programovému prohlášení nové koaliční vlády.

a mohu pokračovat „pěkně mu zpívají“. Proč začínám právě takto v době, kdy předstupuje vládní koalice před Sněmovnu se svým vládním prohlášením? Asi proto, že zejména ČSSD, ale i ANO v předvolební kampani slibovaly pro obyčejný lid „ráj na zemi“, ale hlavně zásadní přehodnocení církevních restitucí a postupně, jak tvořily koalici spolu s KDU-ČSL od předvolebních slibů ustupovaly, až se dopracovaly k nekonkrétním slibům ve vládním prohlášení. 

Je pravdou, že předchozí pravicové vlády a je jedno jestli ve spolupráci ODS, TOP 09, zelených a VV nebo LIDEM zanechaly tuto zemi na pokraji ekonomického krachu s nejvyšší nezaměstnaností, nejvyšším státním a veřejným dluhem a zejména s nejhorším mravním úpadkem a každá nová vláda po takovém katastrofickém vládnutí musí být jenom lepší a pro obyčejný lid i přijatelnější. Přesto ale musím konstatovat, že strany, které vytvořily koalici ustoupily ze svých předvolebních slibů a Vládní prohlášení je pouhým nekonkrétním odvarem nejen předvolebních slibů ale dokonce i Koaliční smlouvy. 

Jak jsem již uvedl, největším zklamáním pro mně je postoj současné koalice k neřešení „až neskutečně velkorysého daru církvím“ postoj koalice k lidským právům – mám tím namysli zamítnutí návrhu poslaneckého klubu KSČM na zrušení „lustračního zákona“ a pokračování „politické diskriminace“ jak vyjádřil předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v televizním vystoupení (parafrázuji) „lustrační zákon jsme nepodpořili, protože jej předložili poslanci za KSČM“. 
Nyní k oblastem, kterými se zabývám od svého zvolení do Sněmovny v roce 2008. 

Hlavním rysem prohlášení v oblasti průmyslu, obchodu, energetiky, stavebnictví, dopravy, vědy a výzkumu jsou sice prohlášení, která korespondují s volebním programem KSČM, ale chybí konkrétní postup, jak chce kolaice uvedených cílů dosáhnout, kde na to vezme peníze a v jakých termínech bude vše alespoň přibližně realizovat. Např. v dopravě uvádí Vládní prohlášení jako prioritu stavby R6, R35, R49, R52, D3, D8, D11 a návazných komunikací které jsou pro potřebu dopravní obsluhy a rozvoj ekonomiky ČR nesmírně významné, ale s ohledem na to, co provedla koalice ODS, TOP 09 a VV po roce 2010 tím, že zastavila přípravu a realizaci právě uvedených staveb, je nereálné, aby v nejbližších letech, tedy v tomto volebním období došlo k významnějšímu posunu ve výstavbě uvedených komunikací. Velmi by pomohlo, pokud by se podařilo prosadit zákon o výstavbě liniových staveb tak, jak je presentován ve Vládním prohlášení, tedy významně zjednodušit v této oblasti přijímání územního rozhodnutí, posouzení vlivu na životní prostředí, stavební řízení a výkup pozemků. Obávám se, že opět KSU-ČSL bude při přijímání tohoto zákona razantně vyhrožovat, že opustí vládní koalici. 

Zajímavé je rovněž prohlášení o přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici a podpora „národního dopravce ČD a.s.“ v této pasáži jsem ale poněkud skeptický, protože tyto priority uváděly rovněž všechny předchozí vlády a výsledkem je, že ČD kargo je povinno provozovat kusové zásilky (které jsou prodělečné) a celovozové zásilky (velmi výdělečné) provozují jiné soukromé subjekty, které ale nemají za povinnost kusové zásilky přepravovat. Výsledkem snažení předchozích vlád a úplné liberalizace železniční dopravy je, že neustále větší podíl a množství nákladu se přepravuje po nevyhovujích silnicích. Sympatické je vyhlášení daleko razantnější podpory tzv. High technologií, využití satelitní technologií, spolupráce s ESA (Evropská vesmírná agentura) a další, které umožní rozvíjet výrobu a výzkum a využití s vysokou přidanou hodnotou v ČR. Rovněž pasáž v průmyslu společně se zahraniční politikou týkající se daleko větší podpory institucí zabývajících se exportem a podporou našeho exportního průmyslu zejména do zemí BRIX (země mimo Evropu, Japonsko a USA) může být konečně obratem nejen ve zvýšení exportu v našem tradičním odvětví, ale samozřejmě i ve snížení nezaměstnanosti. Snižování nezaměstnanosti a zvyšování ekonomické výkonnosti ČR by mělo být hlavním motem úsilí nově sestavené vlády. 

Co říci závěrem, Vládní prohlášení bude zcela jistě koaliční většinou ve Sněmovně přijato a nová vláda dostane důvěru. Bude ale na opozici, kde největším klubem je klub KSČM, aby od samého počátku hlídala realizaci slibů z Vládního prohlášení, upozorňovala na neplnění a tam kde budou kroky v souladu s volebním programem KSČM a samozřejmě v souladu s potřebami většiny obyvatel ČR jistě poslanci KSČM podpoří kroky vládní koalice. 

 

 

Autor: Ing. Pavel HOJDA, odborný mluvčí KSČM pro dopravu a průmyslZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM