P. Janeček: Exekuce jako strašák pro důchodce

18.10.2014 10:11

V posledních několika letech jsme bohužel svědky zvyšujícího se trendu, co do počtu seniorů, kteří mají důchod zatížený exekucí. Jejich kvantum je v současné době až dvojnásobné oproti letem minulým. Majorita penzistů čelících tomuto strašáku si s sebou totiž donesla dluhy už z éry, kdy pracovala, poněvadž exekuce se ve třech čtvrtinách případů dotýkají „nových“ důchodců. Podle České správy sociálního zabezpečení bylo v loňském roce uskutečněno bezmála 71 tisíc exekucí na důchodech, což je alarmující skutečnost.V minulém roce požádalo o oddlužení více než třicet tisíc osob. Důchodců mezi nimi bylo pouze minimum. Oni standardně podávají insolvenční návrhy méně často, než lidé do padesáti let. Spousta jedinců vyhlašujících osobní bankrot se pohybuje ve věkovém rozpětí někde kolem třiceti až do padesáti let. Někteří lidé se snaží exekuci ze mzdy v pracovním životě vyhnout tím, že dělají načerno. 

Starší lidé se do osobních bankrotů přespříliš nehrnou. Běžnou podobou vyrovnání jejich závazků je regulérní strhávání daného obnosu z vyměřeného důchodu. Na rozdíl od mladších dlužníků své peněžní závazky, ve větší míře, neřeší vyhlášením osobního bankrotu.

Dle oslovených expertů je oddlužení starších lidí obyčejně lehčí než u obyvatelstva v produktivním věku. U výše jmenované kategorie lidí totiž nenastává hodně důležitých životních událostí, jako je narození dítěte, ztráta práce a další, které různě zasahují do procesu insolvenčního řízení. 

Ono exekuci z penze nelze nějak obejít a realizuje se až do naprostého splacení dlužné sumy. Nadto se dosti prodražuje, neboť dlužník je povinen zaplatit nemalé náklady. Tyto náklady se také strhávají z jeho důchodu, čímž suma vzrůstá. 

Je naprosto nezbytné zcela změnit celkový postup při exekuci a prosazovat větší ochranu práv dlužníků. Dlužník musí mít možnost vyrovnat se s věřitelem efektivněji. Aktuální znění zákona posiluje postavení exekutorů, místo toho, aby zvyšovalo šance na spravedlivé vymáhání dluhu. Návrhy KSČM, se kterými se v plné míře ztotožňuji, byly vládou zamítnuty.

 

 

Autor: Pavel JANEČEK, zastupitel města Náchoda (KSČM)Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM