Paměť 76

03.05.2021 17:42

Ano, je tomu již 76 let, kdy se v Ostravě a jejím širokém okolí odehrály významné historické události, které si někteří z nás – členů Městské organizace KSČM – více či méně připomněli. Jsem nesmírně rád, že se někteří sejdeme u skromnějších nebo monumentálnějších památníků té strašné doby, naopak doby nesmírného hrdinství jednotlivců či skupin spoluobčanů našich předků – opět některých nám příbuzensky nebo kamarádsky blízkých… Ti, se kterými se potkávám při vzdání holdu hrdinům té doby, mi jistě potvrdí, jak emotivní tato setkání jsou. Zejména otázky účastníků nejmladší generace se nedají ve zkratce vyjádřit. A jsem rád, že ani pandemie a opatření proti ní nezastavila vyjádření vděku. Dnes chci připomenout jednu epizodu doby před 76 léty, o které se ve Zpravodaji i jinde psalo nebo hovořili jen málo. Tento příspěvek píši 24. dubna roku 2021, právě 76 let od popravy skupiny mladých lidí z Ostravska. Pamětníkům a znalým si dovoluji připomenout jejich příběh, ty ostatní informovat či poučit:  V roce 1939 tehdy devatenáctiletý Vladimír Čermák, vedoucí 1. ostravského skautského oddílu, založil novou odbojovou skupinu na půdorysu nacisty rozbité Slezské legie po obsazení českého Těšínska Polskem. Již v červnu 1939 začala skupina převádět uprchlíky přes Beskydy do zahraničí. V roce 1940 navázali styky s širším československým odbojem; počet členů se rozšířil po zákazu Junáka nacisty téhož roku. Skupina se soustředila na zpravodajskou práci, podporu beskydských partyzánů a osob v ilegalitě a shánění zbraní pro ozbrojené vystoupení na konci války. V roce 1943 měla skupina již kolem 400 členů a 13. listopadu přijala jméno Odboj slezských junáků. Skupina podporovala činnost 1. partyzánské brigády Jana Žižky, kterou zásobovala mapami, potravinami a zdravotnickým materiálem. Na konci války skupina získala dostatečnou výzbroj a na 6. dubna 1945 plánovala přechod na partyzánský způsob boje. Zradou nastrčeného konfidenta však došlo k prozrazení a 85 členů skupiny bylo pozatýkáno gestapem. Zatčení byli drženi ve vězení krajského soudu v Moravské Ostravě a mučeni. Právě 24. dubna 1945 bylo 18 členů skupiny (mezi nimi Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Quido Němec, Otto Klein a Milan Rotter) odvezeno na starý židovský hřbitov v polském Těšíně, popraveno střelou do týla a pohřbeno v masovém hrobě. Potud historické prameny. Se svými nejbližšími vzdávám hold těmto i všem dalším hrdinům, kteří se postavili fašistické bestii na odpor a svými skutky napomohli znovunabytí pravé svobody. ČEST A SLÁVA JIM!

 

                                                      Z dostupných pramenů čerpal a vlastní prožitky sepsal Milan Fabián