Paměť 76

02.07.2021 22:27

Spolek Lidé třetího tisíciletí, z.s. (dále jen Spolek“), ve kterém působí i někteří členové městské organizace, na letošní rok pro žáky základních škol a víceletých gymnázií připravil a v pandemických možnostech realizuje projekt

Paměť 76 s cílem, nejmladší generaci občanů našeho města připomenout významné události roku 1944 – zejména podíl Ostraváků na SNP, hlavně pak události předcházející a přímo související s osvobozením severní Moravy a Ostravy. K vyhlášeným aktivitám se přihlásily tři děti či vnoučata našich členů. Dnes přinášíme informaci o zatím poslední etapě projektu – z důvodu epidemiologické situace z 26. dubna odloženého uctění hrdinů-osvoboditelů v památníku Ostravsko-Opavské operace v Hrabyni. Skupina více než třiceti dětí a desítka dospělých, v jejich řadách byl mimo jiné honorární konzul Ruské federace Aleš Zedník, v náhradním termínu dne 22. června (v den 80. výročí napadení SSSR fašistickými vojsky) uctila památku hrdinů položením květin v pietním místě památníku. Následně se děti seznámily s průběhem Ostravsko-Opavské operace v rámci prohlídky výstavních prostor památníku. Členové Spolku a jeho příznivci pro zúčastněnou mládež též připravili branný závod „O partyzánský samopal“, který se však z důvodu krajně nepříznivého počasí neuskutečnil. Projekt Paměť 76 pokračuje do své závěrečné fáze, jíž je připomenutí účasti ostravských četníků ve Slovenském národním povstání simulací přechodu četníků přes moravsko-slovenskou hranici v Javorníkách.  Spolek již v těchto dnech začíná připravovat návazný projet pro příští rok. Budou mít děti a vnoučata našich členů o účast v projektu větší zájem než letos?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Milan Fabián