Pokus o oblbování občanů koalicí z radnice Moravské Ostravy a Přívozu

16.04.2021 10:35

Začátkem října byly komunální volby a 5. listopadu 2018 převzala vládu v MOaP nová koalice ANO 2011 + Piráti + ODS. Aby se vyhovělo chamtivým po moci (funkcích), zvýšil se počet místostarostů pro Piráty a ODS se taky konečně dočkala místostarostky. To celé za milióny korun ročně navíc. A začali boj o zdůvodnění své existence ve funkcích. Pro občany ovšem docela nešťastně v mnoha oblastech. Jeden příklad? Zde je.

 

Asi neznají svůj městský obvod MOaP a potřeby a požadavky jeho občanů. A tak loni vymysleli, tzv. participativní rozpočet. Za tím hrozným slovem participativní se skrývá jakýsi podíl názoru občana na čerpání rozpočtu obvodu podle jeho přání. Koalice v čele s Piráty s velkou slávou rozjela internetovou kampaň, aby občané navrhovali, co by se v roce 2021 mělo udělat za milión korun. Jen pro představu, roční rozpočet obvodu je okolo 532 miliónů.

 

Výsledek byl „zajímavý“ a možná taky proto se Piráti nechlubí, že jen 566 z 37 000 občanů obvodu se zapojilo do hlasování. Zvítězil tak návrh na „Komunitní park Jindřich“, což by mělo být jakési venkovní posezení, asi hlavně pro obyvatele domu běžně zvaného „deskáč“.  Druhý byl návrh na „Veřejné WC v Komenského sadech“ a třetí „Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v Bezručově sadu, opět v sousedství „deskáče“ (asi v tom domě mají aktivního organizátora). Hotovo, rozpočet milión korun nejen vyčerpán, ale o 25% přečerpán.

 

Jak to celé dopadlo? Realizace Komunitního parku Jindřich je prý v plném proudu.  Necháme se překvapit. Veřejné WC v Komenského sadech prostě nebude a místo toho prý vznikne „pítko“ na Jiráskově nám. (Kuřím rynku). Na hřiště pro pétanque a zahradu pro nevidomé v Bezručově sadu nezbyly peníze. A je to.

 

Přiznat chybu asi není vlastní vládnoucí koalici a celá pochybná a falešná sláva kolem participativního rozpočtu tvrdošíjně pokračuje. Koaliční obvodní rada letos vyhlásila jeho druhý ročník. Možná opravdu babišovci, piráti a odeésáci neví, co občané potřebují a chtějí. Rovné chodníky a povrchy ulic, nekácet ale pečovat o zeleň, dostatek prostoru pro odpočinek a relax, pořádek kolem popelnic, obchodů a budov, bezpečí ve dne i za tmy před obchody i na dětských hřištích, sportoviště pro mládež, kluby seniorů, parkovací místa, atd. A tak tu, v Moravské Ostravě a Přívozu, žijeme.

 

                                                                                     Jaroslav Bečák, ZO KSČM č. 127, Ostrava-Fifejdy