Politika a politici bez vizí - stát bez budoucnosti

02.10.2012 16:07

 

Ve středu jsme se v Poslanecké sněmovně prostřednictvím pana poslance Šťovíčka dozvěděli, že státní politiky, koncepce a dlouhodobé strategie je potřeba přizpůsobovat "ad hoc" upraveným zákonům. Kladu si otázku, zda měl pan poslanec Šťovíček v úmyslu občany pouze šokovat nebo zda naopak poodhalil svůj specifický a vpravdě novátorský přístup k politické práci.

Postup od dlouhodobých a společensky přijatelných vizí, přes střednědobé strategie a krátkodobé koncepce k dosažení stanovených cílů je postup ověřený vyspělými společnostmi v období několika tisíciletí. Několik tisíciletí platí, že úspěšný vývoj společnosti musí mít položeny dobré základy v podobě dlouhodobých vizí, které budou respektovat celé generace politiků. A vyzrálost člověka pro politickou práci se mimo jiné pozná také podle toho, že je schopen nejenom přinášet nové dlouhodobé vize, ale současně respektovat vize, pro které našli výraznou společenskou podporu jeho předchůdci.

Pan poslanec Šťovíček ve středu v Poslanecké sněmovně prohlásil, že přišel do Poslanecké sněmovny prosadit jednorázovou změnu horního zákona bez ohledu na soulad této změny se surovinovou politikou a energetickou koncepcí České republiky. Programem pana poslance Šťovíčka, se kterým přišel do Poslanecké sněmovny, tedy bylo odstranění jednoho konkrétního ustanovení z horního zákona. Dlouhodobé vize směřující ke zlepšení stavu české společnosti jsou pro některé kolegy bohužel něčím "nadbytečným". Něčím, co lze měnit s každým novým zákonem.

Jednání Poslanecké sněmovny se velmi často účastní také žáci základních a středních škol, kteří mají na balkóně možnost sledovat, jak probíhá diskuse. Tito mladí lidé byli v sále sněmovny přítomni také při projednávání horního zákona. Trochu mne děsí představa, jakou zkušenost si tito mladí lidé museli odnést ze středečního jednání. Přála bych si, abychom mladou generaci naučili, co je poctivá politická práce. Pokud ale nebudeme schopni vysvětlit mladým lidem rozdíl mezi skutečnou politickou prací a politickým kšeftování, nemůžeme očekávat příchod skutečných osobností do české politiky. Osobností, pro které budou slova "politická vize" a "osobní zodpovědnost" za budoucí vývoj společnosti, na rozdíl od dnešních vládních politiků, samozřejmostí.

 

Kateřina Konečná, poslankyně PČR a stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí