Poslanecká sněmovna - duben 2016

05.05.2016 08:40

V měsíci dubnu probíhala řádná 44. schůze Poslanecké sněmovny. Ta je nyní přerušena a bude pokračovat na začátku května a krátce také mimořádná 45. schůze, kterou svolala pravicová opozice s úmyslem na ní pranýřovat policii a další bezpečnostní složky i prezidenta republiky, kvůli návštěvě prezidenta ČLR v České republice a dění okolo této návštěvy. Na schůzi vystoupili jen řečníci s přednostními právy a její program nebyl schválen. Osobně považuji tuto snahu ODS a TOP 09, ke kterým se v této věci přidala také KDU-ČSL za směšnou. KSČM samozřejmě hlasovala proti schválení pořadu jednání této schůze.

Hned v úvodu řádné schůze se hlasovalo o tisku vráceném ze Senátu, který upravoval a doplňoval některé Státní svátky a památné dny včetně jejich názvů. My jsme zejména stáli o to, aby se 17. listopad opět nazýval Mezinárodním dnem studentstva. Nakonec to dopadlo tak, že nebyla přijata ani Senátní vratka, ani původní návrh, který Sněmovna do Senátu poslala. Vše tedy zůstává ve stávajícím stavu, ale další pokus o přijetí podobné úpravy na sebe zřejmě nenechá dlouho čekat.

Proběhlo 2. čtení novely zákona o spotřebitelském úvěru, kde jsem garantem klubu a podrobně jsem o něm informoval v minulém Zpravodaji. Byly načteny další pozměňovací návrhy a celkový počet již výrazně převyšuje 200, včetně jednoho, který jsem podal já. Připravme se skutečně na to, že nás v této oblasti bude čekat velká změna, ale měla by být primárně výhodná pro žadatele a spotřebitele úvěrů či půjček a výrazně zpřísnit podmínky pro společnosti, tyto úvěry poskytující.

Došlo i na projednání poslanecké novely zákona, kterou se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik po II. světové válce. U tohoto návrhu jsem jak garantem klubu, tak i zpravodajem garančního Rozpočtového výboru PS. Ve svém vystoupení jsem upozornil na různé nejasnosti kolem tohoto návrhu, kterým by měla přijít „třetí vlna odškodnění“ neboť jedna již proběhla v roce 2009 a další, která rozšiřovala počet osob, kterých se to týká, v roce 2012. Navrhovatelé (převážně poslanci ODS) navrhovali, aby byl tento zákon přijat již v prvním čtení. K tomu však nedošlo a tisk putuje do druhého čtení a náš rozpočtový výbor jej na můj návrh projedná í Ústavně - právní výbor, aby se posoudily skutečně všechny možné i právní důsledky odškodnění, nejen finanční pro státní rozpočet. Osobně nejsem přítelem další vlny restitucí, neboť toto za restituce jednoznačně nepovažuji, a když, tak pouze velmi vymezené skupině přímých rodinných příslušníků poškozených, jako jsou např. vnuci a vnučky v případech, kdy k žádnému vyplacení odškodnění v jejich případech zatím nikdy nedošlo.

Byli jsme také svědky obstrukcí, kdy opět poslanci z ODS a TOP 09 vystupovali přes 4 hodiny k pořadu schůze a přednášeli různé návrhy o zařazení, předřazení či vyřazení některých bodů z pořadu schůze, čímž blokovali jednání Sněmovny, neboť chtěli zabránit projednání novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

 

To se jim jeden jednací den podařilo, ale další již v tom nepokračovali a novela byla PS přijata. Novela rozšiřuje možnost působení NKÚ a provádění kontrol.

Poslední týden v dubnu jsem byl vyslán na zahraniční cestu s rozpočtovým výborem do Maroka. Z tohoto důvodu jsem byl nucen se omluvit z účasti na pietních aktech k výročí osvobození Ostravy, jejich obvodů a z oslav Svátku práce na zámku v Porubě.

Ing. René Číp, poslanec PS P ČR za KSČM