Poslanecká sněmovna - květen 2016

04.06.2016 16:42

Květen přinesl 3 schůze Poslanecké sněmovny. Byla ukončena řádná 44. schůze, proběhla a byla přerušena mimořádná 46. schůze, která se sešla k projednání „Informací členů vlády k očekávanému zastavení výstavby silnic, dálnic a železnic“ a byla zahájena další řádná už 47. schůze PS v tomto volebním období. Jak také všichni určitě víme, proběhl v květnu i sjezd naší strany, takže to bylo v květnu skutečně dosti hektické.

V rámci Rozpočtového výboru Sněmovny se “finišovalo“ s projednáním pozměňovacích návrhů k novele zákona o spotřebitelském úvěru, která mě jako garanta tisku pro náš klub v poslední době zaměstnává nejvíce. Na této řádné 47. schůzi by mělo dojít k finálnímu hlasování na plénu PS a očekávám, že v příštím zpravodaji Vás budu moci informovat, jaké budou v blízké době změny v oblasti poskytování půjček a úvěrů. Dnes při psaní tohoto příspěvku do Zpravodaje to vypadá, že je dosti pravděpodobné, že dojde k významnému posílení ochrany zákazníků resp. příjemců spotřebitelských úvěrů a jiných půjček. Může se stát, že s přijetím této novely se pro někoho zhorší dostupnost těchto služeb, avšak novela je koncipována tak, aby nedocházelo k jevům dnes bohužel běžným, kdy se občané mají možnost zadlužovat opakovaně a poté jsou zcela neschopni své závazky splácet bez reálné možnosti se z té situace sami dostat.

Co se týče novely zákona o dalším odškodnění osob, za majetek který zanechali na Podkarpatské Rusi po jejím přičlenění k SSSR, kde mají mít možnost žádat další z potomků (vnuci, vnučky, další rodinní příslušníci i závětní dědicové) je zatím situace jiná. Zákon byl na žádost předkladatelů vyřazen z jednání PS a byl prodloužen termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jako zpravodaj tisku pro PS se stavím za možné odškodnění jen vnuček a vnuků v přímé linii a žádné jiné odškodnění nejsem ochoten podporovat. Uvidíme, jak se celá věc nakonec „vyvrbí“, ale zatím to vidím spíše pozitivně.

Spolu s kolegy Vladimírem Koníčkem a Stanislavem Grospičem jsme hlavními předkladateli tolik zmiňovaného návrhu zákona na tzv. “zdanění církevních restitucí“. Tímto našim návrhem došlo k významnému „rozdělení vládní koalice“, neboť ANO slovy Andreje Babiše je o tomto ochotno jednat a ČSSD vzhledem ke svým předvolebním slibům se tváří podobně. Pro KDU-ČSL je to pochopitelně nepřijatelné a vyhrožuje koncem koalice v případě, kdy by ANO a ČSSD náš návrh podpořila. Osobně jsem v tomto skeptický a nevěřím, že se najde ve Sněmovně dostatečně silná podpora z řad koaličních stran, aby zákon prošel. Tím ale bude dáno voličům jasně na vědomí, kdo před volbami mluvil pravdu a kdo otevřeně lhal a čí zájmy hájí.

Jako host jsem se zúčastnil IX. sjezdu KSČM, kde jsem měl velmi dobrou možnost si vyslechnout nejen mnoho hodnotných myšlenek, které nutí k zamyšlení, ale také se blíže seznámit s mnoha dalšími členy strany, kteří se zajímají o problematiku, jež v PS patří k mé „parketě“, zejména tedy věci rozpočtové a zahraniční politiky. Pevně věřím, že výsledky jednání sjezdu přispějí k dalším pozitivním výsledkům naší společné práce a zároveň bych rád vyslovil skromné přání, abychom všichni hodnotili rozhodnutí sjezdu s respektem a dostatečným časovým odstupem, neboť jsem měl, bohužel, možnost zaslechnout i dle mého názoru neuváženou kritiku plnou emocí a zbytečných vyjádření pro veřejnost. Výsledky voleb a usnesení sjezdu je třeba respektovat, neboť reprezentují názor většiny delegátů a potažmo členů strany.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM