Poslanecká sněmovna - listopad 2015

11.12.2015 15:39

Jako tradičně se měsíc listopad pro všechny členy Rozpočtového výboru PS odehrával ve znamení příprav na schvalování státního rozpočtu. Jistě si pamatujete, že v roce 2014 jsme byli poměrně tolerantní při jednání o rozpočtu, a zdrželi jsme se hlasování, což nám mnozí vyčítali. Bylo to z důvodů, že nebylo příliš prostoru s tím něco udělat, neboť to byl rozpočet připravovaný kvapně v průběhu roku po předčasných volbách a škody z případného rozpočtového provizoria mohly být mnohem větší než tento schválený rozpočet. Ani toto zdržení však nelze chápat jako podporu tohoto rozpočtu. Tentokrát je situace jiná. Klub KSČM bude hlasovat aktivně proti přijetí rozpočtu. Sestavovat rozpočet pouhým seškrtáním výdajů, bez ohledu na jeho prorůstovost a investice v době, kdy podle analytických údajů naše ekonomika roste, je špatné. V rozpočtu se dají najít i pozitivní místa, ale jako celek je vzhledem k našemu volebnímu programu pro nás nepřijatelný.

Obdržel jsem písemnou odpověď ministryně školství Kateřiny Valachové na svou interpelaci ve věci „Hitlerjugend Jamnitz“. V této věci se jednalo o účast školního družstva ZŠ z Jemnice ve vědomostní soutěži, kde šlo o znalosti z doby 2.světové války. Bohužel vedení školy zcela bez rozmyslu umožnilo, aby žáci této školy vystupovali pod tímto názvem a navíc byli oblečeni do nacistických uniforem z té doby, včetně symbolů hákového kříže. Toto považuji za zcela nepřijatelné. Ministryně ve své odpovědi konstatovala, že ještě neskončilo vyšetřování školní inspekce a tudíž pro zodpovědného ředitele školy z toho zatím nebyly vyvozeny žádné důsledky. Je pro mě nepochopitelné, že se to stalo, neboť používání těchto symbolů je u nás zakázáno. Pokud by se jednalo o setkání krajní pravice, policie by nepochybně zasáhla. Vzhledem k tomu, že v soutěži nešlo o divadelní představení, ale vědomostní testy, bylo použití tohoto názvu a oblečení v dnešní době znevážením obětí nacismu.

 

Dále jsme projednávali novelu „zákona o loteriích“. Tolik známou, diskutovanou a obstruovanou Miroslavem Kalouskem. Nakonec došlo k dohodě a původní poslanecký návrh byl nahrazen vládním, kdy již tyto obstrukce nebyly a mohlo dojít k jeho schválení, což se nakonec i podařilo. Novela zvyšuje pevné poplatky za umístění automatů a video-loterijních terminálů a zvyšuje také odvod na daních, takže snad dojde k snížení počtu těchto přístrojů nejen vyhláškami měst a obcí, které si to samy regulují, ale i samočinně, neboť podnikání v této oblasti bude méně výhodné.

Na zahraničním výboru jsme dále projednávali pokračující migraci a problémy s ní spojené, ale o tom více až při osobních setkáních. I o tomto tématu byla sobotní beseda se mnou na Městském výboru. Věřím, že přispěla k hlubšímu objasnění tohoto problému a vzájemnému vyjasnění stanovisek.

Byl jsem ustanoven garantem poslaneckého klubu ve věci novely zákona „O dani z nemovitosti“, kde má dojít k sjednocení plátce daně v osobě kupujícího. Tato změna by měla zajistit snížení nevydobytých doplatků na této dani, neboť v osobě nabyvatele je větší jistota jejího uhrazení, neboť se získáním jistého majetku mu hrozí i případná sankce na něm při jejím neuhrazení.

Závěrem dovolte, abych všem popřál příjemné prožití svátků vánočních, Silvestra v dobré náladě s přáteli a úspěšný rok 2016 Vám i celému stranickému aktivu v Ostravě.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR