Poslanecká sněmovna PČR - červen 2015

02.07.2015 12:38

Měsíc červen jsem zahájil v Japonsku, kde jsem pracovně cestoval s delegací Zahraničního výboru PS PČR. Celkem jsme v zemi vycházejícího slunce strávili 7 dní, kdy každý den nás čekalo nějaké jednání, např. se zástupci japonského parlamentu, výborů, vlády, na Českém velvyslanectví, či s podnikatelskou komorou. Naši delegaci vedl předseda výboru Karel Schwarzenberg. Musím otevřeně přiznat, že mnohdy jsem měl značné obavy, zda jej vydržím poslouchat a nezačnu mu před Japonci oponovat. Dodržování diplomatického protokolu je však velmi důležité, navíc právě s národy jakým je japonský, který to jednoznačně vyžaduje a případné názorové neshody, které bychom začali řešit před nimi, by mohly mít neblahý následek v obchodních vztazích. Proto jsem se soustředil spíše na prosazování Moravskoslezského kraje, kde jsem prezentoval jeho průmyslovou minulost i dostatek kvalifikované pracovní síly a blízkost Polska a Slovenska. Upozornil jsem i na nejvýkonnější super počítač ve střední Evropě (využití v oblasti IT, medicínského výzkumu, nanotechnologií a jaderného výzkumu). Uvidíme, zda nějaký japonský investor projeví zájem o náš kraj, ale je to spíše běh na dlouhou trať. Jednal jsem také s poslanci za KS Japonska, kteří jsou u nich v totální opozici, byť jejich zastoupení ve volených orgánech pomalu vzrůstá. I přesto je pravicová koalice téměř zcela ignoruje.

 

 

Po návratu mě čekal výborový týden, poté sněmovní a zase výborový. Proběhlo jak jednání Zahraničního, tak Rozpočtového výboru. Co se zahraničí týče, ponejvíce se řeší migrační vlna a dokončení ratifikace asociační smlouvy mezi EU a Ukrajinou. Co se uprchlíků týče, pokusili jsme se zařadit tento bod do projednání na řádné 29. schůzi. Neprošel ani náš návrh, ani návrh pravicové opozice. Na žádost 45 poslanců proto byla svolána mimořádná 30. schůze, která začala ve čtvrtek 18. 6. v 18:00. Během tří hodin projednávání vystupovali převážně členové vlády včetně premiéra a referovali o svých plánech jak postupovat a také o plánech EU. Rozprava, do které jsem se také přihlásil, byla zahájena cca ve 20:30, musela být ukončena ve 21:00, neboť Poslanecká sněmovna nebyla schopna schválit jednání i po 21:00 hodině kvůli neschopnosti usnášení se. Na mé připravené vystoupení tedy zatím nedošlo. Koaliční poslanci zkrátka na této schůzi byli v minimálním počtu a tak se nenašlo 67 přítomných (minimum), aby mohla PS hlasovat. Schůze byla přerušena a její pokračování je zatím ve hvězdách. Co se asociační smlouvy s Ukrajinou týče, ta v prvním sněmovním týdnu této schůze projednávána nebyla a není plánována ani na její červencové pokračování. Je to důsledek vyjednávání klubu KSČM a ministra Zaorálka, neboť ministr byl upozorněn, že jsme připraveni toto jednání zablokovat a vzhledem k mnoha mezinárodním smlouvám, které je nutné odhlasovat, bylo její projednání prozatím odloženo.

Co se financí týče, byl jsem určen mj. garantem poslaneckého klubu k EET, což je ta velmi diskutovaná „elektronická evidence tržeb“. Můj pohled na ni by se dal v tuto chvíli označit jako „slabší pro“. Je to jiná verze registračních pokladen, o které jsme usilovali, ale je nutné ještě zpřesnit některé technické parametry. Domnívám se však, že dříve by se měly řešit korporátní daně, daňová progrese a vyvádění zisků do ciziny. Každopádně to může být nástroj, který povede k omezení daňových úniků.

Závěrem dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití prázdnin a dovolených. Všem nám také přeji, abychom načerpali mnoho sil pro další politickou práci.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM