Poslanecká sněmovna prosinec 2016

04.01.2017 20:41

V měsíci prosinci proběhla řádná 53. schůze Poslanecké sněmovny. Jejím hlavním bodem bylo schvalování státního rozpočtu na rok 2017. Návrh předložený vládou byl nakonec schválen hlasy 104 poslanců (102 koaličních + 2 nezařazení), klub KSČM byl proti. Důvodů k takovému hlasování jsme měli několik, zde ve zkratce uvedu pár nejdůležitějších. Jde o rozpočet, který je sestavován v době relativně dobrého vývoje ekonomiky a také slušného ekonomického růstu, ale tento potenciál není dostatečně využit pro většinu společnosti. Jde o rozpočet, který se dá označit za „setrvačný“, založený na neschopnosti hledat nové způsoby pro ještě lepší výsledky v budoucnu a neklade se v něm dostatečně důraz na určité dlouhodobé problémy, se kterými se stále naše republika potýká opakovaně.

Při sestavování tohoto rozpočtu, také vláda už dobře věděla, že výsledek rozpočtu za rok 2016 bude přebytkový a hlavním důvodem tohoto přebytku je nedostatek veřejných investic, což se projeví v budoucnu a nový rozpočet toto nebere v potaz. Další skepsi v rozpočtu vidím v nereálně vysokém očekávání výnosu z EET a také způsobu financování obnovy dopravní infrastruktury. A tak bych mohl pokračovat dále a dále.

Schvaloval se také tzv. „protikuřácký zákon“, který byl schválen, jak jistě víte. U tohoto zákona nebyla v našem poslaneckém klubu shoda a hlasování bylo volné. Podobné to bylo i ostatních poslaneckých klubů. V našem klubu bylo 17 poslanců pro, 5 proti a 11 se zdrželo hlasování. Patřil jsem k těm, kteří se „zdrželi“. Jedním z důvodů mého zdržení byla i má neochota podílet se na zavedení dalšího „regulačního“ opatření vůči restauracím, kterým k EET přibývá ještě tato další regulace. A i když jsem nekuřák, dovedu uznat důvody pro možnost volby provozovatele restaurace, zda kouření povolí či ne a navíc, v minulosti mnozí provozovatelé investovali nemalé prostředky, aby měli stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Tato jejich investice nyní přijde vniveč.

Při této schůzi Sněmovny se ukázalo, že již začala kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Za ČSSD to byl ministr Milan Chovanec, který začal hovořit o progresivní dani i pro firmy a také o sektorové dani. Já osobně o tomto hovořím od doby, kdy jsem poslancem a KSČM to má v programu opakovaně již několik funkčních období. S tímto se budeme nepochybně setkávat s blížícími se volbami čím dál častěji, neboť i naši oponenti mnohdy mimo kamery uznávají, že naše nápady a návrhy jsou dobré, ale nemohou je podpořit, protože je navrhujeme my. Po čase je však sami modifikují a předloží jako svůj nápad. Je to podobné, jako s jednorázovým příspěvkem důchodcům v roce 2016 ve výši 1.200 Kč. Byl to pozměňující návrh našeho poslance Miroslava Opálky, když vláda navrhovala částky nižší a nakonec to bylo až těch 1.200 Kč. Poté se psalo, že vláda, ČSSD, Andrej Babiš, případně „všichni svatí“ prosadili pro důchodce 1.200 Kč, ale o tom, že to byla KSČM či poslanec Opálka se mluvilo či psalo, jen v hrstce nejobjektivnějších médií.

Tomu se budeme muset bránit a kamkoliv do médií budeme pozváni, musíme jasně říkat, co bylo prosazeno na návrh KSČM i když se tímto „peřím chlubí jiní“. Tyto informace mají podle mě pro případné voliče větší váhu, než předvolební proklamace.

Závěrem bych chtěl vyjádřit své pohnutí, nad havárií letadla s Alexandrovým souborem písní a tanců, resp. částí souboru. Tato zpráva mě velice zasáhla a tato tragédie je skutečnou ztrátou nejen pro kulturu v Ruské federaci, ale i pro celosvětovou. Ještě více mě však zasáhla vyjádření některých „živočichů“, kteří vyjadřují svoji radost nad touto událostí. Záměrně je neoznačuji jako lidi, neboť si to nezaslouží. Čest památce padlých!

      S přáním lepších zpráv a dobrého roku 2017.

René Číp, poslanec PS P ČR za KSČM