Poštou to poslali, do očí se báli

26.03.2011 00:00

PRAHA – Protestní průvod a demonstraci proti vládní sociální politice uspořádali včera v Praze rodiče nejmenších dětí.

Asi 12O dospěláků, především žen, se 40 obsazenými kočárky šlo z Václavského náměstí před Úřad vlády, aby upozornili jak na nedostatečnou peněžní podporu státu rodičům, především matkám s dětmi, tak nevytváření dalších vhodných podmínek prorodinné politiky, jako jesle, apod.

Erika Parkanová, která od ledna připravovala akci na Facebooku, mj. s podporou OI Alternativa zdola, v projevu zdůraznila odpovědnost vlády za demografický vývoj. Kritizovala, že porodné je jednak nízké a jednak, že se odvíjí od výšky předchozí mzdy, jakoby novorozenci neměli stejná práva. Odmítla též změnu pravidel při určení výšky rodičovského příspěvku »během hry«, zejména ženy požadují zvýšení čtyřleté sazby 3800 Kč alespoň na úroveň součtu životního minima matky a dítěte. Zdůraznila, že avízované kompenzace nevykryjí výdaje zvýšené ohlášeným zvýšením sazby DPH, což sníží reálné příjmy rodin. Ohrožení sociální existence rodičů, méně času na děti apod., se odrazí ve výchově dětí, jejich odcizení, varovala. Připomněla dále možnosti státu ve zlepšení podmínek pro rodiny a východu dětí, výstavbu a provozování jeslí a školek, a to nejen veřejnou správou, ale i firmami, neboť užívají služeb státu: »Zaměstnavatelé musí do systému také něco vložit.« Chystanou sociální reformu označila za státní perzekuci rodin pečujících o zdravotně postižené. Dotkla se i těch, kteří se vyhýbají placení výživného, či zneužívají sociální dávky a nepečují o své děti, za což by se mělo zostřit jejich zákonný postih.

Podporu požadavkům demonstrujících v zákonodárném sboru veřejně přislíbila »jako dcera, matka a doufám, že i babička« senátorka Marta Bayerová (KSČM), která se k průvodu přidala cestou.

Během pochodu účastníci vyvolávali hesla jako »Hanba«, »Už jdeme na vás« či »Pryč s vládou«, před sídlem premiéra pak hřímali »Pojďte ven«, »Snad se nebojíte dětí?«, »U voleb to poznáte«, či slova z titulku článku. Před závěrem pak zaznělo »Přebalovat!« a výsledek je zachycen na snímku.

26. 3. 2011(kru)

Diskusní téma: Poštou to poslali, do očí se báli

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek