Předsjezdová glosa

02.10.2020 09:27

V měsíci květnu 1996 se v Praze uskutečnilo mezinárodní teoreticko-politické setkání představitelů světové levice a na něm vystoupil tehdejší místopředseda ÚV KSČM s. Miloslav Ransdorf. V závěru svého vystoupení formuloval představu fungování a místa levicové strany v současných novodobých podmínkách. Myšlenka z tohoto vystoupení je stará již téměř čtvrt století, nicméně si myslím, že k předsjezdovému zamyšlení je určitě vhodná. M. Ransdorf tehdy uvedl: „Marxistické strany se dnes nemohou spoléhat na homogenní voličské zázemí, na uplatňování jedné taktiky, na zvládání jednoho typu konfliktu. Škála jejich aktivit bude sahat od teoretické analýzy přes vázání třídních protikladů až po vyostřené formy společenských konfliktů, od parlamentních forem až po mimo parlamentní úsilí o formování společenského vědomí i společenské sebeobrany. Perspektivou politicky organizovaného marxismu je strana informační, strana samosprávná, strana schopná aktivně spoluvytvářet demokratický blok. Strana, která je schopná sebereflexe a střídání priorit, měnit formy a intenzitu boje, zápasit o tempa společenského vývoje a která místo šablon bude schopná vnímat domácí i mezinárodní kontext. Takovou stranou se chce stát i KSČM“. Poznámka zpracovatele: Pokud uznáme správnost této orientace, neměl by nás sjezd posunout k takovému stylu fungování strany?

Zpracoval: Milan Peša