Předsjezdová glosa

30.01.2021 18:22

Bývalý předseda ÚV KSČM a nynější poslanec Miroslav Grebeníček obdržel k novému roku řadu blahopřání od členů strany a v jedné takové odpovědi gratulantovi se vyjádřil k současné situaci KSČM. Z tohoto textu vyjímáme: „Pokud jde o nynější situaci naší strany, žádný jednoduchý recept nemám. Osobně jsem kritický a postrádám u současného vedení důraz, systematičnost a jednoznačnost i programovou vyhraněnost a čitelnou orientaci na hlavní úkoly. Nezastávám nyní od doby, kdy jsem odešel z funkce předsedy, žádnou volenou funkci ve straně. Mohu tedy jen vyjádřit své mínění. Co se týče práce ústředního výboru a nadcházejícího sjezdu, aktivizovat oba orgány a připravit akčnější personální složení se podaří jen tehdy, když shodný zájem formulují a požadavky nastolí a budou s nimi přicházet v potřebném počtu jak aktivní základní organizace, tak okresní a krajské výbory. Práce strany ale i vyžaduje zakotvení ve veřejném životě a účast na řešení problémů v místech a regionech. A to je opět záležitostí těch, kdo jsou schopni oslovovat lidi, získávat je svými postoji, zkušenostmi, návrhy a jsou ochotni tuto práci v současných podmínkách dělat. Od počátku hnutí ta všední práce a ochota funkcionářů byla samozřejmostí a získávala straně respekt a podporu. Mělo by to tak být při všech nových podmínkách i dnes“. 

                                                                                                                                  Zpracoval Milan Peša