Přijde po konci uhlí prosperita?

02.03.2021 10:41

V příštím týdnu budou na Karvinsku odstaveny dva hlubinné doly na černé uhlí. Realita. Na situaci se Moravskoslezský kraj připravuje. O rizicích ale i možnostech co může následovat se jednalo na komisi pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje. Představeny byly dotační programy na období let 2021-27, které mohou sloužit pro rozvoj našeho regionu. Základem jsou Modernizační fond, který pokrývá oblast transformace energetiky, teplárenství a průmyslu. K dispozici pro celou ČR je v něm cca 150 mld. Kč. Druhým je Fond spravedlivé transformace, který je určen pro 3 strukturálně postižené kraje. Finanční prostředky z něj mají sloužit k minimalizaci dopadů spojených zejména s ukončením využívání uhlí.Aktuálně probíhá výběr projektů. Ve třetím čtvrtletí letošního roku by strategické projekty měly být schváleny vládou ČR. A počátkem roku 2022 mohou být první projekty spuštěny. Očekává se, že v MSK mohou vzniknout místa s vysokou koncentrací inovačních technologii, tzv. rozvojové póly. Nezapomíná se ale také na území, které mají socio-ekonomické problémy. Na toto navazovala informace o memorandu Moravskoslezského kraje a společnosti DIAMO, s. p. Tato společnost se stává významným partnerem pro rozvoj investičních příležitostí v regionu. A to zejména díky vlastnictví pozemků a nemovitostí v klíčových oblastech kraje. KSČM bude postup v přípravách a v následné realizaci projektů sledovat. Je pro nás zásadní, aby situace s ukončením těžby černého uhlí na Karvinsku nezhoršila životní podmínky obyvatel nejen zde, ale aby následně nedošlo ke snížení kvality života v celém regionu. Zde je největší obava o náhradu černého uhlí používaného dosud v teplárenství. Toto má aktuálně dopad na cca 700 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. Již v příštím týdnu dojde k uzavření dvou dolů. Ve spolupráci s Úřadem práce je v plánu využití propouštěných pracovníků ve stávajících firmách. Bezpodmínečně musí být zajištěna kontinuita činnosti Báňské záchranné služby. A to jak z důvodů zajištění bezpečnosti jak uzavřených důlních děl, tak hlavně pro bezpečnost obyvatel. V otázkách zaměstnanců subdodavatelských firem pak je potřeba vytvořit i pro ně podmínky, aby mohla být zajištěna jejich potřebná rekvalifikace. A rovněž, aby byly i z pozice státu byly vytvořeny podmínky pro firmy, které je zaměstnávají.  KSČM si je vědoma, že stávající situace s nemocí covid může způsobit i v této oblasti další problémy. Proto chceme důsledně sledovat transformační kroky, aby nedošlo ke snížení kvality poskytování veřejných služeb jako je zdravotnictví, sociální oblast, školství.

 

                                                                                                 Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva MSK