Příživnictví jako nový trestný čin

06.02.2017 17:31

Komunističtí poslanci v čele s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem předložili k projednání ve sněmovně jednoduchou novelu trestního zákona, která zavádí nový trestný čin příživnictví. Reagují tím na vážný problém ve společnosti.

»Nejde o navrácení původního trestného činu příživnictví do trestního práva, ale nově formulovanou skutkovou podstatu trestného činu. Je použit název dříve známého trestného činu, který dobře vystihoval společensky nepřijatelné chování, kdy si konkrétní osoba nebyla ochotna pořizovat prostředky k obživě prací nebo jiným legálním způsobem,« uvádějí předkladatelé ve zdůvodnění. Zároveň připomínají, že nucená práce tak, jak ji zná mezinárodní právo, však nebyla již historicky součásti československého a českého právního řádu. Právní řád ale také historicky znal legální způsoby obživy.

Samotná skutková podstata nového trestného činu se podle poslanců KSČM odlišuje od podvodu apod. tím, že musí být zároveň splněny dvě podmínky, a to ještě kumulovaně. Jednak tedy nejde o jednotlivý čin, ale o soustavnou nečinnost a zároveň opakované odmítnutí možnosti práce, resp. legálního způsobu obživy. Netradičně je stanoven i způsob trestání, využívají se téměř všechny druhy trestů. Trest odnětí svobody je až na posledním místě, aby se zdůraznilo, že pachatele nejdříve čekají jiné druhy trestu, že si tedy nikdo nepřeje, aby žil na úkor daňových poplatníků.

»Kdo se bez vážné příčiny soustavně vyhýbá poctivé práci, či možnosti opatřit si prostředky jinak zákonným způsobem a žije na úkor jiného či jiných a opakovaně odmítá práci, která je mu nabízena, bude potrestán trestem obecně prospěšných prací, propadnutím majetku, peněžitým trestem, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákazem činnosti, zákazem pobytu, zákazem vstupu na sportovní nebo kulturní a jiné společenské akce, odnětím řidičského průkazu, ztrátou čestných titulů nebo vyznamenání, ztrátou vojenské hodnosti, vyhoštěním nebo trestem odnětí svobody na šest měsíců,« tak komunisté definují příživnictví.

(ku)