Programová konference KSČM

06.04.2017 17:12

Dne 19. března se v Praze konala programová konference, kterou svolal ÚV KSČM. Jejím základním cílem bylo prodiskutovat navrhovaný volební program KSČM, formy a podíl jednotlivých organizací a kandidátů na dosažení co nejlepšího volebního výsledku ve volbách do PS PČR.

Ve svém úvodním vystoupení s. Filip zdůraznil důležitost podzimních voleb. Vyzval k využití jak pozitivních zkušeností, tak i vyvarovaní se chyb z krajských voleb. Podrobnější komentář byl zveřejněn v Haló novinách dne 20. března.

Následovala bohatá diskuse jak ke stávajícímu návrhu volebního programu, který účastníci převážně považovali za vše, až nic konkrétně obsahující a rozvláčný materiál, pro voliče obtížně přijatelný a pochopitelný. Obsáhlá diskuse byla rovněž k nutnosti většího využití el. medií zejména sociálních sítí. Diskuse, navzdory výzvě s. Filipa, aby neřešila POLITICKÝ PROGRAM KSČM (ke kterému jsou povoláni delegáti sjezdu), naopak v drtivé většině ukazovala na nutnost buď úpravy stávajícího programu, schváleného na II. sjezdu v Kladně, nebo úplně nového programu reagujícího na zásadně odlišnou politickou situaci v době formulování jeho programu a dneškem. Dokazovala, že setrvávání na stávajícím programu, je jednou z hlavních příčin stagnace KSČM a jejího zaostávání za očekáváním občanů.

Ve svém vystoupení jsem se zaměřil na úlohu osobní - kontaktní kampaně, která navzdory nepříznivé věkové struktuře členské základny není překonána. Dává možnost poznat v diskusi s občany jejich názory a vysvětlovat politiku KSČM. To elektronickými medií a sociálními sítěmi nahradit nelze. Tam nevíme s kým komunikujeme, neznáme jeho reagenci, nevíme jak s informaci naloží. Rovněž jsem zdůraznil význam společného postupu levicových a vlasteneckých spolků v rámci Spojenectví práce a solidarity ve volební kampani.

Co se týče politického programu KSČM, plně jsem podpořil požadavek formulování nového programu, odpovídajícímu straně radikální levice, která je dnes jedinou levicovou stranou (ČSSD již má být stranou levého středu) na politické scéně. Jsem přesvědčen, že vedení KSČM se nad názory a požadavky vznesené na programové konferenci zamyslí a X. sjezd KSČM již bude sjezdem radikální levicové strany nejen slovy, ale i programem.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM