Prosincové zastupitelstvo MSK

30.01.2021 18:15

I toto prosincové zastupitelstvo Moravskoslezského kraje mělo, jako již tradičně hlavní bod programu jednání o rozpočtu na následující rok 2021. V době jeho projednávání ještě nebylo zřejmé, jaký bude výsledek jednání o státním rozpočtu České republiky. Zastupitelstvo kraje jej nakonec schválilo jako schodkový. Kraj bude hospodařit s rozpočtem 9,83 miliardy Kč. Reálně se bude však jednat o přibližně 33 miliard Kč (Pozn.: bude to zřejmé po schválení státního rozpočtu). Kraj počítá s příjmy 8,57 miliardy Kč a s výdaji 9,863 miliardy Kč. Rozdíl je plánován pokrýt z úspor roku 2020 a z úvěrů. Oproti roku 2020 klesnou kapitálové výdaje o 13 %. Zahájí se příprava 70 projektů o objemu přibližně 1,4 miliardy Kč, na které je možné získat dotace z evropských fondů. Předseda klubu zastupitelů KSČM JUDr. Josef Babka jej komentoval jako rozpočet dobře zpracovaný, ve kterém se nejedná o krizi výdajů ale o krizi na straně příjmů, za kterými stojí dopady pandemie COVID-19. Je podle něj potřebné z

zachovat rozpočtovou rezervu 100 mil. Kč a zvážit její posílení. Důležité bude zajistit vlastní hospodaření příspěvkových organizací kraje. V kapitole reprodukce majetku je navýšení oproti roku 2020 24%. Může tak být realizováno 103 akcí pro zajištění vlastní reprodukce majetku. V meziročním srovnání je v návrhu rozpočtu nárůst objemu financí v odvětví sociálních věcí 111%, ve školství 115 %, v dopravě 102 %. I toto byly argumenty, proč zastupitelé KSČM tento rozpočet podpořili. Při hlasování se zdrželi zástupci Pirátské strany. Schválení rozpočtu předcházel bod jednání, ve kterém zastupitelstvo rozhodlo o přijetí úvěru ve výši 3 miliardy Kč. Z vybraných nabídek se kraj rozhodl pro nabídku České spořitelny, která nabídla nejlepší podmínky na zadání, které schválilo ještě předcházející zastupitelstvo na zářijovém zasedání. Úvěr se bude čerpat v letech 2021-2024. Splácet bude následně v letech 2026-35. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise. V tomto materiálu je zmiňován i postup pracovní skupiny k OKD v návaznosti na realizaci usnesení vlády ČR k převodu společnosti OKD na podnik DIAMO a řešení útlumu těžby uhlí na Karvinsku. K tomuto materiálu se pozitivně vyjadřovala zástupkyně Pirátské strany. Tato problematika je však daleko širší a dopady na ukončení těžby v regionu mohou mít horší následky, než si někteří uvědomují. Na toto téma je na 13. ledna pro zastupitele připravován seminář. Zde bude možnost seznámit se s dopady útlumu na život obyvatel kraje.

 

                              Ing. Ivan Strachoň, člen Zastupitelstva MSK, předseda výboru kontrolního