Protikorupční útvar má nedostatek policistů

13.03.2013 12:31

 

V pořadu České televize Otázky Václava Moravce ředitel Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) Tomáš Martinec pojmenoval jako jeden z důvodů zdlouhavého řešení hlavních kauz škrty v policejním rozpočtu. Přiznal, že jednotlivé případy, a to i závažnějšího charakteru, řeší maximálně jeden až dva policisté. Připustil tak, že se útvar potýká s výrazným nedostatkem vyšetřovatelů. Podle Martince je přes stovku případů odloženo. ÚOKFK také nemůže vyhledávat novou trestnou činnost a řeší jen to, co je mu oznámeno.

Ukázalo se tak, že obavy KSČM, které vyjádřila již dříve, zejména při projednávání státního rozpočtu na rok 2012 a 2013, se ukázaly být opodstatněné. KSČM upozorňovala, že nedostatek finančních prostředků bude mít vliv na snížení kvality práce policistů, protože mnozí zkušení policisté raději odejdou do civilu a nebude, kdo by předával praktické zkušenosti mladším kolegům. Upozorňovala i na skutečnost, že dojde k prodlužování trestního řízení, a také na to, že se nevyhledávají a nebudou vyhledávat nové trestné činy, pouze se budou řešit trestné činy, které budou ohlášeny a musí se ze zákona přijmout jako prošetření trestného činu. Tyto obavy se naplnily.

Boji s korupcí určitě nepomohlo ani rozhodnutí o zrušení finanční policie, která vykazovala velmi dobré výsledky. Tento útvar, který se zabýval mimo jiné praním špinavých peněz, i podle názoru samotných policistů znatelně chybí. Zřejmě právě jeho dobré výsledky někomu překážely. KSČM prosazuje jeho opětovné zřízení.

Fakta, která uvedl T. Martinec, podle našeho názoru znovu potvrzují, že vláda stále bojuje s korupcí jen „na oko“, protože pro skutečný boj proti korupci a finanční kriminalitě zcela vědomě nevytváří ani potřebné materiální podmínky.

Zdeněk Maršíček, stínový ministr KSČM pro resort vnitra