Provolání MěV KSČM Ostrava kvolbám

05.09.2013 07:53

Vážené soudružky,

vážení soudruzi.

 

Měsícem září vstupuje naše městská stranická organizace do mimořádně náročného období. Usnesením ÚV KSČM bylo období výroční kampaně zkoncentrováno do tří měsíců (zahájení VČS 16. 9., městská konference 14. 12.). Převážná část období výročních členských schůzí se uskuteční souběžně s intenzívní volební kampaní pro předčasné parlamentní volby. Bude to skutečná “zkouška ohněm“ akceschopnosti, prověrka organizátorské práce našich základních organizací, ale i konkrétních kádrů. Toto období v řadě případů bude vyžadovat součinnost i vzájemné pochopení. Současná politická situace před nás postavila dvojjediný úkol:

 

-       úspěšným průběhem výročních členských schůzí vytvořit předpoklady dalšího zvyšování vlivu KSČM na dění ve společnosti a potažmo v Ostravě

-       čestně obstát ve volbách do PS PČR – zvýšit zastoupení našeho kraje poslanci

za KSČM

 

Veškeré naše kroky v tomto období musíme měřit právě prizmatem splnění tohoto dvojjediného úkolu. Je naší povinností důsledně využít jejich synergického potenciálu, kdy úspěch při splnění jednoho úkolů pozitivně ovlivňuje vývoj k úspěšného splnění druhého. Rovněž by bylo velkou chybou kterýkoli úkol přeceňovat, nebo dokonce podceňovat.

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi.

Jsem přesvědčen, že k plnění těchto úkolů všichni přistoupíme s plnou zodpovědností a odhodláním nezklamat důvěru a naplnit oprávněná očekávání občanů. Do této práce si společně popřejme hodně zdravého sebevědomí, sil a úspěchů.

 

Oldřich  J a k u b e k

předseda MěV KSČM Ostrava