R. Číp: Je struktura celostátních daňových příjmů spravedlivá?

26.03.2014 06:46

Jako členovi rozpočtového výboru PS PČR je mi tato problematika blízká a rád bych se s Vámi podělil o svůj názor, jak se měnila příjmová stránka státního rozpočtu v posledních letech. V roce 2013 se daň z přidané hodnoty podílela z 50,50% na všech daňových příjmech ČR. U daně z příjmu právnických osob to bylo 18,51% a u daně z příjmu fyzických osob (podnikatelů i zaměstnanců) dosahoval výběr 21,09%.Pro porovnání se podívejme na stejný výběr v roce 2009, kdy DPH tvořila 48,49%, daň z příjmu PO 21,13% a daň z příjmu FO 22,29%. Abych nebyl nařčen z podjatosti, uvedu ještě rok 2005, kdy byl výběr DPH na 40,24%, daň z příjmu PO 26,53% a daň z příjmu FO na 26,50% všech daňových výběrů. Z uvedeného jasně vyplývá, že za posledních 8 let vzrostl podíl DPH na všech daňových výběrech o 25%, u výběru daně z příjmů PO tento podíl poklesl o 30% a u daně z příjmů FO to byl pokles o 20%. 

Tento trend jasně dokazuje, že v posledních 8 letech jsme tu měli vlády, které se primárně snažily zajistit výběr peněžních prostředků pro stát tím nejjednodušším způsobem (zvýšením DPH) a nebraly ohled na sociální spravedlnost, protože při výběru DPH nehraje u některých nutných výdajů občanů až tak velkou roli jejich finanční situace (jídlo, léky, ošacení a podobně musí nakupovat každý). Dalším faktem je vyšší pokles výběru daně z příjmu u PO než u FO. Je důkazem toho, že jsme tu měli „vládce“, kteří se nejprve postarali o zlepšení situace těch, kteří se i tak měli relativně dobře a až poté se chtěli možná pokusit pomoci i těm potřebnějším. Cestou tímto směrem rozhodně nebylo zavedení rovné procentní sazby daně z příjmů u FO a zastropování odvodů z pojištění. 

Chci věřit, že ČSSD bude chtít splnit alespoň některé podstatné body ze svého volebního programu a začne s těmito problémy rychle něco dělat. U KSČM v tom případě najde oporu. 

Škoda jen, že nejsou ostatní často schopni a ochotni akceptovat návrh z klubu KSČM, který má tuto problematiku podrobně rozpracovánu a naše návrhy nejprve zamítají, aby je poté přednesly jako návrhy své v mírně pozměněném znění. Nejspíše by jim chyběla možnost si připsat před voliči plusové body a potlesk na otevřené scéně. 

KSČM nejde o zvyšování vlastního celkového dojmu na veřejnost, ale o zlepšení kvality života občanů. Proto každý dobrý návrh z dílny jakéhokoli klubu ochotně a rádi podpoříme a své návrhy budeme předkládat tak dlouho, dokud budeme cítit potřebnost jejich zavedení. 
 

Autor: René ČÍP, poslanec PS PČR za KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM