VOLBY ZA NÁMI

11.10.2018 12:16

VOLBY ZA NÁMI

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

Volební klání o zastupitelstva je za námi a hlasy jsou sečteny. Komunistická strana v nich celorepublikově neuspěla a musíme si přiznat, že i v Ostravě jsme zůstali za naším očekáváním.

Chtěl bych velmi poděkovat všem členům a aktivistům strany a kandidátům, kteří se aktivně zapojili do volební kampaně. Naše letošní kampaň před komunálními volbami neměla obdoby. Ve dvou vlnách se objevily ve většině poštovních schránek v Ostravě komunistické volební noviny ZOSTRAVY s poutavým obsahem a poutavou grafikou. Tento hlavním volební materiál byl doplněn i letáky, plakáty a bannery s hlavními tématy kampaně. Byly vytvořeny celkem čtyři petice a u petičních stánků byly rozdávány i výše uvedené volební materiály. Volební matriály provazující obvodní a městská témata byly vytvořeny rovněž pro volby do zastupitelstev městských obvodů tam, kde o to jednotlivé obvody projevili zájem. V neposlední řadě byla realizována i kampaň na sociální síti Facebook, což byla v praxi městské stranické organizace úplná novinka.

Přesto, že jsme měli opravdu velmi propracovanou a zajímavou kampaň, nedokázali jsme odolat celorepublikovému trendu poklesu podpory KSČM. Zejména ve velkých městech jako Ostrava je volební výsledek tvořen z 90 % tím, jak vnímá veřejnost celostátní politiku strany.

Svou kampaní jsme sice část našich voličů oslovili, ale nepodařilo se zmobilizovat všechny příznivce strany a v dostatečné míře ani voliče hnutí ANO, kteří v minulosti volili nás. Přesto se Ostrava řadí mezi výjimky, kde byl výsledek KSČM v komunálních volbách lepší než v posledních volbách do Poslanecké sněmovny.

Specifikum Ostravy spočívá v tom, že s výrazným náskokem zvítězilo hnutí ANO a ostatní strany skončily až za ním, a to s poměrně malými rozdíly mezi sebou navzájem. KSČM tak v městském zastupitelstvu udržela pozici čtvrté nejsilnější strany, ale oslabila o čtyři mandáty. Oslabilo i druhé hnutí Ostravak (o tři mandáty). Třetí ODS má stejný počet mandátů jako my a další strany již získaly méně.

Pokud se podíváme na obvody, pak jsme dokázali posílit v obvodech Michálkovice (+8,12 p.b.), Nová Bělá (+17,64 p.b.), Třebovice (+5,81 p.b.) a Hošťálkovice (+0,7 p.b.). V případě ostatních zastupitelstev volební výsledek klesl. To se odrazilo také v celkovém poklesu počtu získaných mandátů (-15).

Současně s volbami do zastupitelstev probíhaly také volby do Senátu. V Ostravě byl našim kandidátem s. René Číp. Z devíti kandidátů se umístil na pátém místě s 8,13 % získaných hlasů. I jemu patří poděkování za volební kampaň i za to, že do tohoto souboje šel a důstojně reprezentoval komunistickou stranu.

Výsledek asi nikoho netěší, a musíme jej dále analyzovat, vyhodnotit a využít pro naši další politickou práci. Na stránkách Zpravodaje přinášíme níže základní přehled o volbách, ale i některé zajímavé momenty, které vycházejí z již připravované analýzy výsledků, která bude jedním z podkladů pro celkové vyhodnocení voleb. Pro toto vyhodnocení jsou také důležité podněty a názory vaše a vašich základních organizací.

Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval všem, kteří se zapojili do kampaně a také všem, kteří odevzdali hlasy komunistické straně. Hlavy vzhůru a jedeme dál!

 

Martin Juroška

předseda MěV

 

Rekapitulace výsledků voleb

 

Zastupitelstvo

Procento hlasů pro KSČM

Mandáty získané pro KSČM

Pořadí získané pro KSČM

Změna v počtech získaných mandátů

Hošťálkovice

9,48

1

3

0

Hrabová

5,76

1

8

0

Krásné Pole

8,92

1

4

0

Lhotka

0

0

n

0

Mariánské Hory a Hulváky

6,02

1

7

0

Martinov

7,66

1

4

-1

Michálkovice

39,47

7

1

+2

Moravská Ostrava a Přívoz

9,01

4

5

-2

Nová Bělá

44,04

7

1

+3

Ostrava

8,96

6

4

-4

Ostrava-Jih

10,25

5

3

-3

Plesná

13,56

2

4

-1

Poruba

11,57

5

2

-2

Proskovice

7,25

1

3

0

Radvanice a Bartovice

8,69

2

4

0

Slezská Ostrava

8,29

3

6

-2

Stará Bělá

10,81

1

4

-1

Svinov

8,02

1

7

-1

Šenov

8,65

1

6

-1

Třebovice

7

1

4

0

Vítkovice

7,32

1

8

-1

Vřesina

5,23

0

7

-1

 

       Zvolení zastupitelé města Ostravy

 

Výsledky voleb do Senátu, Obvod: 71 – Ostrava-město

 

Porovnání výsledku komunálních voleb s výsledky voleb do PS PČR

Srovnání mezi výsledky voleb do zastupitelstev a výsledky voleb do sněmovny ukazuje, že z krajských měst dokázala KSČM dosáhnout lepšího výsledku pouze v Ostravě a Jihlavě. Totéž platí o okresních městech v našem kraji. Lepšího výsledku v komunálních volbách zde kromě Ostravy dosáhla i Karviná.