Říjnové mimořádné zasedání ÚV KSČM

07.11.2018 08:12

 

Mimořádné zasedání ÚV bylo svoláno z iniciativy vedení strany v návaznosti na špatné výsledky KSČM ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu. To bylo také hlavním bodem programu zasedání.

Na úvod navrhovali někteří soudruzi zařadit do programu také personální otázky, tedy např. odvolání resp. odstoupení předsedy strany s. Filipa či odvolání Výkonného výboru ÚV KSČM. Tyto návrhy neprošly a tyto body tak na program nebyly zařazeny.

Diskutovalo se k navrženému materiálu Návrh politického hodnocení voleb do obecních zastupitelstev a senátu v roce 2018. Úvod materiálu konstatoval zejména neveselá fakta o tom, že v minulých obecních volbách jsme dosáhli, pokud jde o počet získaných mandátů, 3. místo mezi politickými stranami, po KDU-ČSL a ČSSD, nyní propadla KSČM až na 7. místo (2,30 % mandátů), či o tom, že v porovnání s minulými volbami jsme celorepublikově ztratili 1142 zastupitelů (- 58 % !).  Následovala snaha o identifikaci příčin a nejdůležitější jsou samozřejmě schválené závěry. Proto je zde ve zkrácené podobě uvádíme:

1.    KSČM musí urychleně začít pracovat na změně svého obrazu v očích veřejnosti. A nejde jen o mediální obraz, ale o využívání témat důležitých pro voliče (formou kampaně, ve všech vystoupeních). To není nový závěr, ale přes opakované konstatování této potřeby se nám tento úkol stále nedaří realizovat.

2.    KSČM musí urychleně řešit stav členské základny, s cílem vypracovat návrh postupu motivující mladé lidi ke vstupu do KSČM, a to na základě analýzy postupu těch OV, kterým se tato práce alespoň částečně daří. To by mělo být hlavním cílem konference, která bude posuzovat i případné změny stanov. Zvážit změnu vzdělávání těchto mladých členů tak, aby se podařilo překonat jejich malý zájem.

3.    KSČM by měla i podle doporučení některých našich členů začít dle možností hledat i cesty k tomu, jak formou např. družstev či občanských sdružení či samospráv pomáhat nejvíce potřebným (např. osamělým seniorům, poradenství zaměstnancům postiženým zaměstnavateli, větší právní pomoc lidem postiženým exekucemi, reintegraci bezdomovců apod.). Někteří naši mladí členové se na podobných aktivitách podílejí – proč to více nevyužít. KDU-ČSL tímto způsobem lidi získává, i když má oproti KSČM výhodu zázemí církve, je evidentně nutné hledat i jiné cesty.

4.    S řešením současné situace souvisí i potřeba personálních změn, které by měly jít směrem ke generačnímu omlazení vedení KSČM. Vybrat je nutné lidi, kteří už prokázali schopnost stranu důrazně a srozumitelně reprezentovat v médiích. Nesmíme se ale ani bát „hodit do vody“ i zcela nové mladé lidi (viz Piráti) a nečekat, až zešediví při sbírání zkušeností.

5.    Personální změny by ale dle možnosti měly být řízené a dobře promyšlené – tj. nejlépe formou předání vedení strany nové generaci s podporou současného vedení. Nejhorší možný scénář by byl takový, který nyní předvádí ČSSD – hádky přes média a tendence k rozkolu strany – to voliči vnímají velmi kriticky a KSČM by to poškodilo ještě více

6.    V mezičase je k řešení těchto otázek nutné využít plánované konference a zároveň je nutné, aby PK KSČM vytipoval několik zvláště citlivých požadavků, na které se okamžitě zaměří a díky nimž se více vyhraní proti ČSSD i ANO, aby přesvědčil voliče o svém zájmu o jejich problémy (nejvhodnějšími tématy jsou bydlení a exekuce a také je nutné využít témata důležitá pro volby do EP). Témata podpořená či doporučená na ÚOVŠ: návrh na zrušení soukromých exekutorů, návrh, aby nemohla být prováděna exekuce na 18letých za něco, co měli před několika lety uhradit jejich rodiče, návrh na státní podporu družstevní, obecní bytové výstavby a sociálního bydlení, návrh na zdanění neproduktivního kapitálu, kroky omezující vývoz zisků do zahraničí (lze spojit s hledáním prostředků na podporu bytové výstavby), s ohledem na avizovanou snahu ČT a ČRo o zvýšení poplatků také návrh na zrušení či omezení koncesionářských poplatků pro některé skupiny obyvatel (důchodci s nízkými příjmy).

7.    Tyto změny nelze provádět tak, aby je např. senioři či jiní členové vnímali jako újmu či neúctu vůči nim a jejich názorům. Je nutné všem členům vysvětlit, že cílem prosazovaných změn je, aby strana dokázala co nejlépe využít celý svůj potenciál a zkušenosti jedné generace zaměřila na posílení generace nové, která pak dokáže oslovit veřejnost a zajistit, že KSČM bude silnou stranou budoucnosti, nejen minulosti, jak je dnes mnohými voliči vnímána a jak je prezentována většinou médií.

 

Diskuze k materiálu byla dlouhá a velmi živá. Kritici současného vedení strany argumentovali, že beze změn tohoto vedení není možná změna politiky strany a ani jejího obrazu. Z těchto řad Zazněly i návrhy na uspořádání mimořádného sjezdu strany, avšak byly podpořeny pouze 11 členy ústředního výboru. Zastánci současného vedení zase obviňovali druhou skupinu z toho, že veřejně prezentovanými rozpory poškozuje stranu. Kdo byl v převaze je nasnadě z přijatého usnesení ÚV, které „vyslovilo zásadní nesouhlas s činností tzv. Platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a tím stranu poškozuje“. Současně ÚV uložil „K vnitrostranické diskusi v KSČM využívat podle Stanov strany jen stranické orgány a organizace.“.

Kromě uvedeného se ústřední výbor zabýval také finančními a organizačními otázkami, kdy např. schválil nové rozdělení financí za krajské volby, které znamená snížení přídělů pro okresní organizace a uvolnil dva členy ÚV a místo nich potvrdil dva nové.

 

                                                                            Martin Juroška

                                                                                                                                     člen ÚV KSČM