Rozpočet pro rok 2014 schválen

07.01.2014 15:38

Rozpočet na rok 2014 je rozpočtem, který předkládala vláda Jiřího Rusnoka a primárně tedy ministr financí Jan Fischer. Jako takový neměl vlastně v poslanecké sněmovně žádného přímého zastánce. Lze jej označit jako dárek pod stromeček o který vlastně nikdo nestojí.

Vždy když rozpočet předkládá plnohodnotná politická vláda, má ve sněmovně mnoho svých zastánců, kteří jej označují jako to nejlepší co se dalo navrhnout nebo alespoň jako nejlepší možný koaliční kompromis. Tentokrát to však bylo jinak. Každá ze stran tvrdila, že rozpočet není jejím dílem a pokud jej bude podporovat, bude to jen z důvodů, aby nedošlo k provizoriu. Právě provizorium je tou věcí, kterou nechce snad nikdo. Státní správa i veškerá samospráva je pak velmi limitována a každý měsíc nemůže použít více než 1/12 prostředků schválených v rozpočtu z minulého roku. Tento stav samozřejmě velmi limituje veškeré investice a ekonomice rozhodně neprospívá. Proto ani my jako KSČM jsme nemohli silově bránit jeho schválení. Všichni jsme se snažili rozumnými pozměňovacími návrhy (ať už vlastními nebo těmi které jsme podporovali) dosáhnout přesun co nejvíce prostředků do těch kapitol, kde to považujeme za rozumné a pak samozřejmě také tam, kde jsou hlavní body našeho volebního programu. To je zřejmě jediné možné řešení, které se dalo v tu chvíli uplatňovat. Navíc nám bohužel velmi svázalo ruce rozhodnutí ČNB intervenovat proti koruně a výrazným způsobem nabouralo objektivitu čísel ve státním rozpočtu zahrnutých.

Rozpočet jako celek jsme se rozhodli jako poslanecký klub nepodporovat ani nezamítat. Naše stanovisko „zdržet se hlasování“, které jsme po zralé úvaze přijali, pramenilo z logické nutnosti mít zde nějaký rozpočet schválen. Navíc lze objektivně konstatovat, že přijatý rozpočet je nepochybně lepší, než rozpočty předcházejících vlád. Nemůžeme jej však zdaleka považovat ani za ideální a pro nás jako KSČM ten nejlepší. Byl to zkrátka rozpočet ve kterém se díky časovému tlaku nedaly udělat zásadní změny. Věřme, že již rozpočet na rok 2015 bude z našeho pohledu více prorůstový a zároveň dostatečně sociálně spravedlivý. O to se jako poslanecký klub budeme celou vahou svého hlasu snažit i nadále.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy v roce 2014.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR