RVHP nebyla možná ideální, ale zahraniční obchod kvetl

25.09.2012 23:20

 

Vyjádření starosty městyse Dešenice a kandidáta KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 11 - Domažlice, Klatovy Jana Rejfka k volební kampani kandidáta uskupení TOP 09 a Starostové Jana Fluxy do Zastupitelstva Plzeňského kraje.Větší stupiditu v podobě placené inzerce jsem dlouho nečetl. Minulý týden se o ni postaral Jan Fluxa, kandidát do krajského zastupitelstva za TOP 09 a Starostové za Plzeňský kraj, a to článkem pod názvem „RVHP je tu opět díky ČSSD“. Věděl bych, jak peněz za tuto inzerci využít efektivněji.

 

Hned úvodem se v článku praví, že „zahraniční vztahy Plzeňského kraje nám po uplynulých čtyřech letech vlády ČSSD se skrytou podporou KSČM připomínají minulost. Kraj se totiž začal orientovat víc směrem na východ. Prioritou jsou země jako Čína, Rusko, Vietnam. Rozhodně by se nemělo nijak bránit expanzi českých firem kamkoliv do světa, ale proč se tak profiluje kraj?“ pokládá si otázku autor. Také mu vadí, že kraj přestal vyvěšovat tibetskou vlajku, orientuje se na země, kde funguje centrálně řízené hospodářství, existuje cenzura či které mají systém vlády jedné strany apod.

 

Chtěl bych tomuto rádoby odborníkovi na zahraniční vztahy a obchodování se zahraničními partnery připomenout, že vše dobré, co fungovalo do sametové revoluce, se podařilo vládám postupně otupit a nakonec zlikvidovat. Dnes náš stát žádnou koncepci nemá v ničem, a nemá ji ani v zahraničním obchodě.

 
Zahraniční obchod má přitom pro českou ekonomiku zásadní význam. A je třeba si hned pokládat otázky, proč? Vývoz a dovoz v běžných cenách dosahoval vyrovnanou bilanci do roku 1989 s drobnými výkyvy. Neméně důležitým aspektem byl a je dovoz ropy, zemního plynu a dalších materiálů a surovin. Dnes také jižního ovoce, rybích produktů, ale už i masa, zeleniny a dalších komponentů. To vše ovlivňuje hrubý domácí produkt (HDP). Autor výše uvedeného rčení pozapomněl, že se radikálně změnila teritoriální a zbožová struktura, což významně ovlivňuje českou ekonomiku. Pochopitelně dnes záporně.
 
Do roku 1989 ČSSR obchodovala převážně s RVHP a rozvojovými zeměmi. Tomu také odpovídala struktura výroby, a vyvážených výrobků. Jestliže tehdy převládala strojírenská výroba a spotřební zboží, za více než dvacet let se to podstatně změnilo. To se významně dotýkalo Plzeňského kraje a jeho bývalých okresů, kde zemědělská a průmyslová výroba dosahovala vysoké produkce. Věděl to autor zmíněné informace, nebo záměrně zkresluje a myslí si, že všichni jsme hlupáci a nic si nepamatujeme? Dnes se orientujeme především na západ, hlavně na Německo. Neznamená to ale, že by tím měly naše aktivity končit. Každý obchod, který je prospěšný pro obě strany,  je dobrý a správný. Je třeba také vědět, že do Německa dnes vyvážíme hlavně automobily a elektrotechniku. Tyto podniky ale mají zahraničního vlastníka. Zná autor uvedené placené inzerce občanů tuto skutečnost? V podobě tohoto obchodování je zde další hrozba. Může dojít (a také již v minulosti došlo) k poklesu poptávky a výroby, což nám přinese ekonomické problémy, postihne to zaměstnanost a přinese další problémy. Nelze se proto divit, že se ozývají hlasy, aby se země a Plzeňský kraj nevyjímaje orientovaly na bývalé trhy. S tím je částečně spojen i záměr Plzeňského kraje. Jen opatření v této oblasti může přinést rozvoj zaměstnanosti a tím i zvýšení ekonomiky a produkce.
 
Nejsem zastáncem sociálnědemokratické politiky, ale v tomto směru nemohu jinak, než souhlasit, bez ohledu na to, jak zkresleně reaguje na podporu obchodování zástupce TOP 09. Přeji tomuto kandidátovi do Zastupitelstva Plzeňského kraje úspěch. Věřím ale zároveň, že se nestane hlavním ekonomickým poradcem. To by byla zkáza.
 
Autor zmiňované inzerce také hovořil o centrálním řízení a cenzuře. Centrální řízení v určité rámcové, strategické podobě přímo nezavrhuji. Podívejme se na školství, například učňovské. Vždyť nám za nějaký čas budou chybět instalatéři, elektromechanici, lakýrníci a další nezbytné profese. A to jen proto, že i zde převládá chaos, nesystémovost a nepořádek vedoucí k destrukci. A pokud se týká cenzury, KSČM i já ji v některých médiích pociťujeme velmi často. Rád bych věřil, že i v tom dojde někdy k nápravě.
 
 
Autor: Jan REJFEK, starosta městyse Dešenice a kandidát KSČM do SenátuZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM