S KSČM bez falešných iluzí a za evropský sociální stát

31.03.2014 21:43

Evropská unie bezprostředně ovlivňuje život každého z nás i České republiky. 60 - 80 procent české legislativy vychází ze směrnic Evropské unie. O těchto směrnicích rozhoduje Evropský parlament a právě proto přes všechny problémy, které je třeba v rámci Evropské unie řešit, je nutné dát najevo svým hlasem při volbách do Evropského parlamentu podporu kandidátům KSČM. Bilance deseti let členství v Evropské unii není zrovna růžová a dnes jen málokdo propadá falešným iluzím. Mnohé absurdity, jako jsou spory o názvy rumu, pomazánkového másla či debaty nad správným balením koblih většinu z nás zvedá ze židle. Je také pochopitelné a oprávněné rozčarování části obyvatel nad tragicky zmateným přístupem Evropské unie k ukrajinské krizi. Máme důvod nechápavě kroutit hlavou nad zrůdným byrokratismem a často nehospodárným přístupem evropských institucí v době zvyšující se nezaměstnanosti a rostoucího počtu Evropanů, kteří žijí na hranici chudoby, nebo pod ni už klesli.

Je zřejmé, že se Evropská unie nachází na rozcestí. Jsou stále hlasitější názory jejích odpůrců, kteří místo, aby kritizovali odklonění od původní myšlenky evropského sociálního státu, touží po vystoupení, jež by v době propojených ekonomik hrozilo izolací. Bylo by ale chybou nechat se vtáhnout do nebezpečných hrátek radikálních pravicových euroskeptiků.

Jsme součástí Evropy, Evropa je i naše, Evropa jsme i my. A stejně tak jako nesmíme rezignovat na české zájmy, které musíme v Bruselu odhodlaně prosazovat, nesmíme být lhostejní k osudu více než dvaceti šesti milionů lidí bez práce u nás a sousedů, nemůžeme dovolit další otevírání nůžek mezi bohatými a chudnoucími Evropany, nesmíme dovolit dělení Evropské unie na prosperující jádro a nerovnoprávnou periferii.

Návrat k původním idejím sociální Evropské unie lze ovlivnit pouze volbami do jediné unijní demokratické instituce, volbami do Evropského parlamentu. Tyto volby se konají v květnu. Občané mají výběr poměrně snadný. Zatímco pravice České republice v minulých letech nasazovala masku trucujícího dítěte v evropské rodině, sociální demokracie na druhé straně propadá naivnímu euroutopismu. Navíc u nás i v Evropské unii se sociální demokracie spojuje s pravicovými stranami a přeochotně zapomíná na své levicové poslání. Sociální demokracie v Evropském parlamentu zapomíná na hájení zájmů našich občanů, jako když hlasovala pro klimaticko-energetický balíček, který zdraží občanům elektrickou energii. Je nepochybné, že po volbách se sociální demokracie bude opět chtít spojit s Evropskou lidovou stranou jako ve všech minulých obdobích - to jedinec na kandidátce nezmění.

Europoslanci za KSČM patří k nejaktivnějším. Dokázali na národní i regionální úrovni, že za svými volebními sliby stojí. Takové kandidáty KSČM nabízí na své kandidátní listině i pro Europarlament. Chceme - li Evropu sociální, soběstačnou a hrdou, měli bychom dát podporu našim kandidátům, kteří toho budou umět dosáhnout.

Nenechejme Evropský parlament cynické pravici a sociální demokracii, která s touto pravicí spolupracuje. V období ekonomické stagnace a nastupující krize by to znamenalo jen a jen další „úsporná opatření“ na úkor sociálních programů a „stimulování“ formou subvencí nadnárodním monopolům.

Vnesme do Evropského parlamentu skutečné levicové názory, postoje a činy!

Díky Vám za podporu. Dovoluji si vás pozvat k volbám do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014.

Ing. Kateřina Konečná, vedoucí kandidátka pro volby do Evropského parlamentu za KSČM