Semelová: Praha se stala synonymem pro korupci

13.12.2013 08:06

Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, poslankyní a zastupitelkou za KSČM.

Jaké návrhy předložil klub KSČM na včerejším jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy?

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se ve čtvrtek sešlo naposledy v tomto roce a mělo opravdu nabitý program. Za klub KSČM jsme předložili v úvodu jednání zastupitelstva návrh na odvolání rady jako celku, protože si myslíme, že v Praze jsou dlouhodobě neřešené závažné problémy, rada je namísto řešení pouze ještě dál kumuluje. Situace se nelepší, je to neúnosné. Rada pod vedením primátora Hudečka je arogantní vládou, která nebere na vědomí připomínky zastupitelů, ani občanů. Projednává je pouze formálně, nebo dokonce vůbec. Mluví o diskusi, ale ve skutečnosti se vyhýbá řešení. Na zastupitelstvu v hlavních bodech, na výborech, na komisích se jako zastupitelé dozvídáme řadu věcí vyloženě jen z médií, samozřejmě na to dlouhodobě upozorňujeme! Další problém vidím v tom, že Praha je absolutně neřízená, vedení města nemá důvěru, došlo zde k personálnímu rozvratu. Hlavní město se stalo synonymem pro korupci a pro předražované zakázky, neprůhledné financování. Vyhazují se peníze daňových poplatníků, pomalu se přesouvají veřejné prostředky do kapes soukromých firem. Upozorňovali jsme při té příležitosti na různé kauzy z minulých období, nicméně místo konkrétního řešení odsouvají problém dál do budoucnosti. Takže se vše pochopitelně prodražuje. 

Můžete uvést konkrétní příklady?

Jako příklad můžu uvést tunel Blanka, který je momentálně uzavřen, nikdo vlastně neví, zda smlouvy jsou platné, nebo ne. Dále kauzu Opencard, tam je bývalá rada obviněna současným primátorem Hudečkem. Závažná pochybení jsou při stavbě metra trasy A z Dejvic do Motola. Bude to stát obrovské peníze, platba z evropských fondů je odložena. Dopravní podnik hlavního města Prahy je také velmi problematický, stejně jako ústřední čistírna odpadních vod. Teď se k tomu přidá jednotný ekonomický systém, který zabezpečuje propojení účetnictví hlavního města Prahy a městských částí. Neví se, jak bude fungovat po Novém roce. Rada tyto problémy prostě vůbec neřeší a nepomáhá tomu, aby byly dotaženy do úspěšného konce. Z tohoto důvodu jsme předložili návrh na její odvolání. Pro tento návrh hlasovalo sedmnáct zastupitelů, 26 jich bylo proti a osmnáct zastupitelů se zdrželo hlasování. Návrh tedy neprošel. 

Jaký byl nejdůležitější bod jednání zastupitelstva?

Jeden z hlavních bodů jednání byl samozřejmě rozpočet Hlavního města Prahy, ke kterému máme jako klub KSČM závažné připomínky. Ale také oceňujeme některé z položek, které v něm jsou. Například ve školství, kde se posiluje částka na odměny nejen učitelů středních škol, ale i učitelů škol základních i mateřských. Zároveň se dávají peníze na přestavbu a výstavbu škol městských částí, což oceňujeme. Na druhou stranu jsou problémy s převody nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014, což svědčí o nepřipravenosti plánovaných akcí. Celková výše převodu těchto prostředků je 4,5 miliardy, přičemž minulý rok to bylo jen 1,612 miliardy korun. 

Co jste konkrétně navrhla vy?

Navrhli jsme některé pozměňovací návrhy rozpočtu, já konkrétně jsem například navrhla, aby se nedávalo 15 milionů korun na památkové objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností. Myslím si totiž, že poté, co byl přijat zákon o takzvaných církevních restitucích, nemá smysl, aby zmíněné organizace dostávaly další peníze. Navrhla jsem tyto prostředky dát do sociální oblasti, na podporu sociálních služeb, řešení problematiky bezdomovectví. Také do oblasti školství, na výstavbu mateřských škol a jeslí. Co se týká návrhu rozpočtu, tak, jak je předložen, jej KSČM nepodpořila. 

Co si myslíte o tunelovém komplexu Blanka?

Budou se projednávat informace o současném stavu budování zmíněného tunelového komplexu, to je opravdu jeden z největších tunelů v Praze. Nyní je zakonzervován a jsem zvědavá, jakým způsobem se tento problém bude dále řešit. Je zde celá řada různých územních změn, které budeme projednávat a zaujmeme stanovisko ke každé z nich. Jinak jsem vystoupila také k prodeji domu na Václavském náměstí. Kolem zmíněného domu jsou velké protesty. Praha 1 ho totiž chce prodat za mnohem nižší cenu, než jakou má hodnotu. Navíc se jedná o jeden z posledních domů na Václavském náměstí, kde vůbec ještě lidé bydlí. Tato oblast je dnes již víceméně vybydlená. Měli bychom mít přece zájem, aby v ní občané i nadále žili.

 

Autor: Radovan RYBÁKZdroj: Haló noviny