Seminář politického vzdělávání

05.07.2013 15:15

V Ostravě se v sobotu 15. 6. 2013 uskutečnil další ze vzdělávacích seminářů pro mladé členy strany a další zájemce. Přednášejícím byl tentokrát sociolog ing. Lubomír Vacek, CSc., předseda Klubu společenských věd. V zajímavém výkladu, často přerušovaném vstupy posluchačů, na něž promptně reagoval, přiblížil přítomným problematiku sociologie a její význam pro politickou stranu. Původním tématem byla otázka mládeže a její získávání pro politiku komunistické strany.

To se neobešlo bez širšího záběru posouzení, jak se mládež celkově angažuje, resp. jaký je její vztah k politickým stranám, jaké vyznává hodnoty a jaké jim přisuzuje priority, zda je zaměřena levicově či pravicově, nebo zůstává indiferentní. Během semináře proběhlo i několik testů či drobných statistických průzkumů, na nichž bylo dokumentováno, že i lidé se stejným politickým zaměřením nejsou stejní a mají různé hodnotové preference, nebo se liší aktivitou svého přístupu, apod. Přesto statisticky z většího reprezentativního vzorku lze vysledovat řadu skutečností. Vše doplnily výsledky průzkumů odpovídající na některé otázky týkající se celé populace ČR. Představen byl i sborník vystoupení a textů z celostátní konference Klubu společenských věd na téma Funkce a význam společenských věd, konané v Čelákovicích 1. a 2. 2. 2013. Samo téma konference velice korespondovalo s obsahem semináře.

Velice pozitivní bylo, že seminář měl v mnoha ohledech formu besedy, kde se otevřeně vyměňovaly názory a bylo možné i několikrát reagovat na vystoupení jiných. Právě takovýto způsob podání je pro všechny přítomné vysoce přínosný. Samozřejmě, že v řadě příspěvků diskutujících došlo i k určitému odbočení od původního tématu, ale ani to nebylo na škodu.  Diskutovalo se i v době krátkých přestávek ve výkladu.

Seminář zorganizovala předsedkyně KIPP při MěV KSČM v Ostravě s. Justina Kamená. Přítomen byl též předseda MěV s. Oldřich Jakubek a několik členů  MěV. V rámci diskuse byly rovněž projednány některé iniciativy k ustavení ostravské, nebo krajské pobočky Klubu společenských věd.

Igor Mačejovský, Ostrava