Seminář pro členy komisí pro dopravu.

23.03.2011 11:22

 

Dne 26. 2.2011 ÚV KSČM uspořádal seminář pro zastupitele - členy komisí dopravy na úrovni krajů a statutárních měst. Po semináři pro členy kontrolních výborů to byl již druhý z cyklu seminářů na pomoc zastupitelům za KSČM pracujícím v komisích rad a výborech zastupitelstev na uvedených úrovních.

Hlavním referentem byl poslanec Karel Šídlo a je třeba říci, že se svého úkolu zhostil se ctí. Ve svém úvodním vystoupení provedl kritickou analýzu tzv. SUPERKONCEPCE dopravní politiky vlády ČR do roku 2020. Nejstručněji a zároveň nejvýstižněji se dá tato superkoncepce hodnotit asi takto:

·         Superkoncepce postrádá charakter dopravní politiky státu

·         Nenabízí rozvoj dopravy, ale pouhou sumu ekonomických (finančních) škrtů

·         Zastavování staveb není důsledkem krize, ale neschopnosti vlády zajistit potřebné finanční prostředky

 

Dále ve svém vystoupení s. Šídlo poukázal na hlavní příčiny prodražování dopravních staveb, kde uvedl problémy vlastnických vztahů, časté změny trasování (2 až 3x), změny územních plánů. Zatímco například náklady na výkup pozemků v SRN činí v průměru 2% celkových nákladů, v ČR je to v průměru 28%!!!. Jako varující uvedl skutečnost, že náklady na budování dopravní infrastruktury je možno spolufinancovat z fondů EU až do výše 95%. Tyto možnosti se však po roce 2013 mohou zásadně změnit v neprospěch ČR, což pak může silně zatížit státní

rozpočet.

V diskusi jsem stručně uvedl některé problémy dopravy ve městě, jako například:

·         problémy s pozastavením výstavby komunikace R 1/1l na hranici okresu Ostrava

·         převést vlastnictví a tím i správu komunikací na území statutárních měst na jednoho vlastníka-statutární město.

·         pohled KSČM na bezplatnou MHD v Ostravě

Jak jsem již v úvodu naznačil, seminář byl velice pracovní a věcný. Škoda, že jen, že z původně tří předem avízovaných zástupců za MS kraj se zúčastnil jen jeden.

 

Převzato ze Zpravodaje MěV KSČ 3/2011

Oldřich Jakubek, člen komise dopravy RMO

Diskusní téma: Seminář pro členy komisí pro dopravu.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek