Setkání mladých členů KSČM a sympatizantů

07.07.2014 07:00

Ve dnech 20.-22.6.2014 se uskutečnilo již tradiční setkání mladých komunistů. Původně se mělo uskutečnit v Koryčanech (okr. Kroměříž), ale nakonec se stejně jako v loňském roce konalo ve Vysokém Poli u Dětřichova (okr. Svitavy). V pátek po příjezdu účastníků se po večeři konala diskuse s našimi mladými poslanci Janem Klánem, Květou Matušovskou          a Marií Pěnčíkovou, kteří nás informovali o dění v Poslanecké Sněmovně a jejich prací na přípravách zákonů, interpelacích a dalších poslaneckých povinnostech.

V sobotu po snídani následovaly 2 oddělené semináře. Jeden na téma evropské integrace    s přednášejícím Milanem Krajčou, druhý se týkal problematiky komunální politiky  s přednášejícími Jaromírem Petelíkem (zastupitel Prahy 8), Michalem Kostkou (zastupitel Zlínského kraje) a Václavem Šteklem (radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství). V semináři o evropské integraci se hovořilo především o příčinách, důsledcích a očekávaném vývoji a také o pozici KSČM k tomuto dění. Komunální politika se týkala hlavně výměně zkušeností, radám jak sestavovat kandidátky a volební programy. Také se probírala taktika, jak po volbách jednat s ostatními stranami o případných koalicích. Řešily se také obecní vyhlášky o regulaci hazardu. Někteří se prezentovali jako zastánci úplného zákazu, zatímco jiní tento krok v této šíři zcela nepodporovali s argumentací přesunutí tohoto podnikání do ilegality.

Po obědě následoval volný program. Byl připraven volejbalový turnaj a turistika. Nás pět z Moravskoslezského kraje navštívilo hrad Svojanov. Hrad i okolí je skutečně pěkné, proto pokud by někdo z Vás zavítal do těchto končin republiky, doporučuji ke vzhlédnutí.

Po návratu jsme se zúčastnili setkání s Alexandrem Batovem což je předseda Ruské komunistické dělnické strany (menší a radikálnější komunistická strana v Rusku). Hodnotil situaci na Ukrajině i v Rusku. Jeho pozice a informace byly velmi odlišné od informací, které se česká veřejnost dozvídá z našich médií. Hovořil i o tom, že Rusko je imperialistickou zemí a pozice Komunistické strany Ruské federace je málo výrazně vymezena vůči prezidentu Putinovi. Velmi však podporoval právo občanů Krymu i dalších částí Ukrajiny na sebeurčení.

Večer následovalo opékání párků a diskotéka, která napomohla už tak dobré náladě a dalšímu sblížení účastníků setkání.

Po nedělní snídani následovala diskuse s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. V první části hodnotil výsledky Eurovoleb, kde konstatoval, že máme vždy 2 hodnocení. Do médií je třeba hodnotit co se povedlo, dovnitř strany to co se nepovedlo. Tři mandáty je třeba brát jako realitu, ale obecně byl očekávám větší počet hlasů. Pro komunální volby je třeba si z toho vzít ponaučení a mít připraveny skutečně kvalitní programy a hlavně kvalitní kandidátky, aby se na nich vyskytovali odborníci s co nejširším rozhledem. Poté následovala diskuse na různá témata.

Po obědě proběhlo rychlé shrnutí setkání Zdeňkem Milatou a Ludvíkem Šuldou. Troufám si tvrdit, že všech téměř 70 mladých komunistů tento víkend naplnil novými vědomostmi a utvrdil ve správnosti našich názorů.

Jan Kotala a Josef Sládek