Šidlo: Občan potřebuje kvalifikovanou péči co nejblíže svému bydlišti

25.09.2013 09:25

Lídr KSČM v Plzeňském kraji Karel Šidlo řekl Právu:

 Jakému tématu se chcete ve Sněmovně primárně věnovat. Proč?

Podobně jako v předchozích dvou volebních obdobích bych rád pracoval v hospodářském výboru a jeho podvýborech pro dopravu a energetiku. V oblasti dopravy jsem zejména pro zvyšování podílu železniční dopravy na dopravních výkonech, zachování a rozšiřování dopravní obslužnosti státu i krajů prostřednictvím závazku veřejné služby, zachování Státního fondu dopravní infrastruktury jako nástroje pro investice na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury a podporu národního železničního dopravce v odpovídající roli na dopravním trhu. V energetice podporuji zachování vlivu státu na výrobu a distribuci energií, zajištění bezpečného mixu energetických zdrojů a garanci přijatelných cen energií pro konečné spotřebitele. V resortu dopravy a energetiky je důležité udržení dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu. 

Přesuňme se ke zdravotnictví. Některé krajské nemocnice mají problém s financováním. Kde vidíte největší problém? Má být jejich zřizovatelem kraj, nebo stát?

Problém krajských nemocnic není ve zřizovateli, ale problémy jsou v převedení těchto nemocnic na akciové společnosti a v úhradové vyhlášce pro výkony v nemocnicích. Řešením je změna úhradové vyhlášky tak, aby došlo k vyrovnání plateb zdravotních pojišťoven pro všechny nemocnice za srovnatelné výkony, a změna právní formy zpět na příspěvkové organizace. Krajská zařízení mají z hlediska plošného poskytování dostupné a kvalitní zdravotní péče své místo na mapě České republiky. Navíc bylo by velmi nehospodárné i neefektivní rozšiřovat počet fakultních nemocnic. Občan potřebuje kvalifikovanou péči co nejblíže svému bydlišti. 

Také sílí kritika týkající se státních příspěvků na bydlení pro sociálně slabé. Na všem podle odpůrců profitují majitelé ubytoven. Jak se k celé záležitosti stavíte?

Podporuji poskytování státních příspěvků na bydlení pro sociálně slabé na přechodné období, než dojde ke snížení nezaměstnanosti. Mezi sociálně potřebné se dostali také lidé, kteří o práci přišli a chtějí pracovat. Již při schválení deregulace nájemného jsme navrhovali nastavit zastropování nájemného, aby nemohlo docházet k neomezeným výdělkům vlastníků nemovitostí, včetně majitelů ubytoven. Řešením kromě uvedeného opatření je také výstavba sociálního bydlení a startovacích bytů, která v současné době vůbec neprobíhá.

 

Autor: Jan ŠvábekZdroj: Právo - regionální mutace