Slovo nového předsedy MěV KSČM

02.03.2018 20:57

KSČM nesmí být „panenkou v koutě“!

Soudružky a soudruzi,

obracím se na vás poprvé z titulní strany Zpravodaje MěV jako nově zvolený předseda ostravského městského výboru. Dovolte mi, prosím, malé zamyšlení nad současnou situací strany zasazenou do společenských souvislostí a zakončenou stručným popisem toho, co je, alespoň dle mého názoru, třeba dělat.

Nacházíme se v prazvláštní době. V době, kdy desetina populace má na krku exekuci. V době, kdy lidem stále více dochází, že z naší země, která kdysi dokázala vyrobit vše, se stala montovna dodávající meziprodukty německým a dalším byznysmenům, kteří je pak prodávají dál Třeba do Číny). V době, kdy již téměř 8 % z našeho hrubého domácího produktu míří do ciziny v podobě odvodů zisků. V době kdy současně chybí státu prostředky nejen na investice, ale také na důstojné odměňování svých zaměstnanců (zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách a dalších).

Bohužel se jedná také o dobu, kdy komunistická strana zaznamenala svůj historicky nejhorší volební výsledek. Objektivní faktory, které měly vliv na tento výsledek, ovlivníme těžko. Musíme se zaměřit na to, co děláme špatně my. Jistě nebudu daleko od pravdy, že na členských schůzích i jiných stranických platformách byly tyto slabiny mnohokrát pojmenovány: pasivita, bojácnost, nedostatek sebevědomí, obecný program místo konkrétních řešení, KSČM není moc ani vidět ani slyšet. Ano, to jsou ty důvody, proč KSČM u mnoha svých dřívějších podporovatelů upadla v nemilost a zařadila se do šedivé množiny zvané „tradiční politické strany“. Je na nás, abychom tyto problémy, o nichž víme nebo které aspoň tušíme, co nejrychleji také vyřešili. Pokud budu parafrázovat Marxe, nestačí věci pojmenovávat, musíme je i měnit.

Já věřím v KSČM. Ale víra nestačí. Proto, abychom se posunuli dál, je třeba hlavně intenzivně pracovat. Musíme se přestat stále zabývat sami sebou, předkládat řešení toho, co lidi trápí, pomoci lidem s poznáním, že kapitalismus jim už nic moc dobrého nepřinese. Musíme odhalovat falešné mesiáše tím, že budeme dovádět jejich slova do důsledků a předkládat řešení, jejichž odmítnutí je usvědčí z jejich falešnosti. Nemůžeme sedět jako panenka v koutě a čekat, že se to samo nějak vyřeší, protože tak to prostě nechodí!

V dubnu čeká naši stranu sjezd, který snad přinese žádoucí impulzy k změnám ve výše uvedeném smyslu. My však nesmíme čekat jen na výsledky sjezdu. Je třeba, abychom začali sami u sebe, tedy v naší městské organizaci. Musíme se zejména dát dohromady, přestat se izolovat, přestat se dohadovat o hlouposti, zaktivizovat ty z nás, kteří jsou ochotni a schopni přiložit ruku k dílu, zrychlit informační toky, schvalovat stanoviska a prezentovat je venku na veřejnosti. To jsou věci, kterých bych chtěl s vaší pomocí dosáhnout. Dávat si jasné úkoly, plnit je, a pokud se to nepodaří, tak si to otevřeně říci, vyhodnotit příčiny a znovu šlápnout na pedál. Zpravodaj přináší nejen výsledky konference, ale i první výstupy z jednání nového MěV, informaci o celoměstské poradě předsedů i úkoly, které musíme splnit, abychom zvládli volby. Věřím, že společně to dáme a těším se na spolupráci.

Martin Juroška, předseda MěV KSČM