Slovo předsedy MěV KSČ

08.12.2017 09:11

S končícím rokem vždy souvisí alespoň krátké ohlédnutí za vším, co se podařilo i za tím, co nedopadlo tak, jak bychom si přáli. Ne jinak tomu bude i v letošním roce 2017, který vstupuje do svého posledního měsíce.

Rok byl velice náročný, vstoupili jsme do něj nominačními konferencemi pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K tomuto úkolu jsme přistupovali s vědomím a předsevzetím, nedovolit opakování volebního neúspěchu z voleb do zastupitelstev krajů. Celé předvolební období však bylo poznamenáno nervozitou a vnitřním napětím. Vyvrcholením byla kritická atmosféra, vedoucí k jednání mimořádného zasedání MěV KSČM, které ve svém důsledku znamenalo rezignaci sedmi členů MěV KSČM z celkového počtu 23. Městský výbor tudíž zůstal usnášení schopný a po doplnění za rezignující členy akceschopný v počtu 21. Navzdory nejrůznějším snahám vyvolávat neklid městská organizace dokázala plnit všechny úkoly, které před ni v tomto období stály.

Dokázala čelit všem pomluvám, „zaručeným informacím“ o uzavírání koalic s ODS včetně pokusu o - řečeno slovy s. Filipa - „politickou sebevraždu“ v podobě mimořádné městské konference. To, že MěV a celá městská organizace dokázala pracovat a plnit veškeré úkoly je výsledkem práce a vzájemné důvěry a poctivé spolupráce drtivé většiny členů a funkcionářů.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení sympatizanti, dovolte mi, abych Vám všem v závěru tohoto roku jménem MěV KSČM, jeho orgánů i jménem svým co nejupřímněji poděkoval za vykonanou práci a podporu, popřál Vám i všem Vám blízkým klidné a spokojené prožití Vánočních svátků a do Nového roku, roku mimořádného X. sjezdu KSČM pevné zdraví, dobré osobní rodinné a pracovní pohody a životního optimismu.

                                       RSDr. Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava