Slovo předsedy MěV KSČM Ostrava

03.12.2016 20:41

Vážené soudružky, vážení soudruzi

Dostává se Vám do rukou poslední vydání Zpravodaje Městského výboru KSČM v Ostravě v roce 2016. Jsme v poločase funkčního období a tudíž není od věci poohlédnout se za vykonanou prací.

Aniž bych měl v úmyslu podceňovat nebo jiným způsobem znevažovat ostatní události a práci naší stranické organizace ve městě i jako celku, mezi rozhodující události uplynulého roku patří jednání a výsledky IX. sjezdu KSČM a práce s ním související a výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu. Jejich výsledky respektujeme. Přesto můžeme mnohdy zaznamenávat signály skrývající v sobě možné tendence k polarizaci členské základny i sympatizantů zvláště při interpretaci jejich důsledků. Řešení hledejme v pevnější jednotě!

Výsledek voleb do zastupitelstva kraje a Senátu nesplnily naše očekávání, přesto si všichni, kteří se na kampani aktivně podíleli naše uznání a poděkování zaslouží. Městská organizace KSČM v Ostravě si v letošním roce udržela své přední postavení - co do početnosti 2. až 3. místo mezi 84 okresními organizacemi v republice.

Navzdory přetrvávajícím objektivním problémům - věkovému složení členské základny, neobjektivní až diskriminační politice, zejména veřejnoprávních medií, zůstává KSČM třetím nejsilnějším politickým subjektem v ČR. Výrazný podíl na této skutečnosti mají ostravští komunisté a jejich sympatizanti.

Za vykonanou práci v tomto roce chci Vám všem, jménem MěV KSČM i jménem svým co nejupřímněji soudružsky poděkovat, popřát klidné a mírové prožití Vánočních svátků a do Nového roku - roku 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce Vám a všem Vašim blízkým popřát hodně pevného zdraví, sil, úspěchů a životního optimismu.

RSDr. Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava