Spotřebitelský úvěr, Čapí hnízdo, Inkluze

17.04.2016 19:49

Jak jsem Vás již informoval v únorovém čísle zpravodaje, byl jsem vedením poslaneckého klubu určen garantem pro „novelu zákona o spotřebitelském úvěru“. První čtení zákona již proběhlo a nyní dochází k projednání ve výborech. K návrhu zákona bylo poslanci předloženo celkem 55 pozměňovacích návrhů. Někdy jde o jednoduché se změnou jednoho slova či čísla, jindy však o velmi složité, které je třeba dobře zanalyzovat, než kolegům doporučíte jak o návrhu hlasovat. Předkladatelé mnohdy záměrně mlží ve zdůvodnění svých návrhů, aby se jim případně podařilo protlačit určitá změkčení či úlitby lobistům.

 

 

Krátce bych novelu shrnul asi takto: V České republice máme dnes řádově deseti-tisíce poskytovatelů různých úvěrů a půjček. Způsoby jejich podnikání se velmi různí. Banky a různí velcí poskytovatelé úvěrů se chovají většinou férově a dodržují jak zákony, tak i podmínky, které se svými klienty při půjčkách sepisují. Horší je to u těch řekněme méně poctivých a podnikajících na hraně zákona či dobrých mravů. Tam je zavedení určité míry regulace potřeba. O těch, kteří zákony vůbec neberou v potaz a využívají mafiánské praktiky, nebudu mluvit vůbec, ty je potřeba úplně dostat z trhu poskytovatelů půjček. Musíme si uvědomit, že dnes je v České republice ohroženo chudobou cca. 10% populace. Právě spotřebitelské úvěry jsou často spojované s exekucemi a další společenskou likvidací této skupiny obyvatel. Tato situace vede k frustraci a posílení vlivu radikálních a extremistických hnutí. Také je jasné, že peníze z exekucí spotřebitelských úvěrů nekončí efektivně na poptávkové straně domácí ekonomiky a nepodporují tak její růst. Takže za sebe říkám novele ano, teď jde o to, jaké bude finální znění po zapracování pozměňovacích návrhů.

Zajímavá byla mimořádná schůze k „Čapímu hnízdu“. Nepochybně většina z Vás ví oč jde. Domnívám se, že 90 minutový projev A. Babiše před Sněmovnou byl fraškou a tragédií zároveň. O samotném „Čapím hnízdu“ mluvil vicepremiér až v posledních pěti minutách a moc nám toho neřekl. Rozhodně nic, co by působilo věrohodně. Zato byl jeho proslov plný urážek a vulgarismů. Celé toto divadlo na mě působí jako souboj dvou osob a to Babiše s Kalouskem o to, kdo z nich je větší „arci-zloděj“. Nakonec byla schůze přerušena do zveřejnění výsledků vyšetřování v této věci.

Dalším nedobrým počinem Sněmovny v březnu bylo projednávání „novely školského zákona“, kde bohužel prošla jak inkluze, tak i individuální vzdělávání dětí na druhém stupni. Poslanecký klub KSČM hlasoval ve finále PROTI přijetí zákona jako celku, žel 96 poslanců z ČSSD – ANO – KDU-ČSL a zbytku Úsvitu zajistilo dostatečnou podporu pro jeho schválení.

Pokračovala také Sněmovní diskuse k migraci do Evropy. Po dohodě sněmovních klubů mohli za každý vystoupit pouze dva řečníci. Za nás to byl předseda V. Filip a předseda klubu P. Kováčik. Zejména projev Vojtěcha Filipa byl přijat Sněmovnou velmi pozitivně a po dlouhé době se někdo dočkal potlesku od většiny přítomných poslanců napříč politickým spektrem. Osobně doporučuji všem se s tím seznámit, neboť vystihuje skutečný a reálný stav jak by se KSČM měla zřejmě dívat na tuto problematiku, neboť vnímám, že nejsme v tomto zdaleka jednotní.

Také se řeší ještě další úpravy v nedávno schváleném registru smluv a zejména konkurenční znevýhodnění Budvaru, ale i dalších státních firem, které může mnohým připadat jako postupná příprava na další privatizaci, což nepovažuji za vůbec prospěšné.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM