Spotřebitelský úvěr

05.08.2016 07:20

V měsíci červnu byl dokončen proces schvalování novely zákona o spotřebitelském úvěru v Poslanecké sněmovně; nyní putuje na projednávání do Senátu. Protože se jedná o velmi významnou změnu v této oblasti, budu se tentokrát věnovat jen tomuto tisku, neboť jako garant našeho poslaneckého klubu jsem nad ní strávil desítky hodin a účastnil se mnoha oficiálních i neoficiálních jednání.

V České republice máme dnes řádově deseti - tisíce poskytovatelů různých úvěrů a půjček. Způsoby jejich podnikání se velmi různí a proto je nejvyšší čas nastavit jasné podmínky. Banky a různí velcí poskytovatelé úvěrů se chovají většinou férově a dodržují jak zákony, tak i podmínky, které se svými klienty při půjčkách sepisují. Jinou věcí je, zda tyto podmínky jsou sepsány stejnou velikostí písma jako zbývající části smlouvy a zda tito poskytovatelé nutí své klienty se s těmito podmínkami seznámit. To bych však nechtěl rozporovat, neboť jedná li se o podmínky v souladu se zákony a dobrými mravy, záleží na lidech žádající o úvěr, aby se s nimi ve svém zájmu seznámili.

Horší je to u těch řekněme méně poctivých a podnikajících na hraně zákona či dobrých mravů. Tam je zavedení určité míry regulace potřeba. O těch ostatních, kteří zákony neberou v potaz a využívají mafiánské praktiky, nebudu mluvit vůbec, ty je potřeba úplně dostat z trhu poskytovatelů půjček. Dá se očekávat, že část z nich se nebude ochotna novým pravidlům přizpůsobit a přesune se do ilegality. Bude nutno, zabezpečit dostatečný počet kompetentních osob ve všech orgánech, které mají povinnost dohlížet nad dodržováním těchto pravidel a přísně trestat jejich porušování.

Musíme si uvědomit, že dnes je v České republice ohroženo chudobou cca. 10% populace. Právě spotřebitelské úvěry jsou často spojovány s exekucemi a další společenskou likvidací této skupiny obyvatel. Tato situace vede k frustraci a posílení vlivu radikálních a extremistických hnutí. Také je jasné, že peníze z exekucí spotřebitelských úvěrů nekončí efektivně na poptávkové straně domácí ekonomiky a nepodporují tak její růst.

Jen málokdy se stává, že žadatelé, kteří se dostanou do dluhové pasti a jsou nuceni si brát další a další úvěry se z této situace dostanou sami.

Ano, je zde možnost vyhlášení osobního bankrotu, která již nějakou dobu funguje. Ale možnost jejího využití nemá každý a zdaleka ne každý si vážnost své situace uvědomuje, bohužel. Tato novela by mohla napomoci jako jistá prevence před těmito jevy, neboť má snahu zajistit férovější podmínky ve vztahu mezi věřitelem a dlužníkem.

Domnívám se však, že v některých oblastech by mohla být pravidla a jejich nastavení ještě přísnější a takto jsme jako klub KSČM hlasovali o pozměňovacích návrzích. Někteří z nás mohou namítat, že čím vyšší míra regulace bude nastavena, tím k většímu zdražení půjček dojde. Mnozí varují před nutným finančním kapitálem, kterým budou muset úvěrové společnosti disponovat a považují jej za zbytečný. Já se toho neobávám, a domnívám se, že v této oblasti se najde dostatečný počet společností, které budou bez problémů schopny naplnit podmínky tohoto zákona a zároveň zajistí, že zůstane dostatečná konkurence, která by to neměla umožnit. Případný problém s nedostupností půjček pro již předlužené občany, či žadatele zjevně bez reálné možnosti půjčky splácet je naopak pozitivem, byť oni sami mohou namítat, neboť čím dříve začne člověk tyto problémy řešit, tím lépe pro něj. Odkládání svých závazků do budoucna není cesta.

Závěrem bych Vám všem rád popřál příjemné prožití prázdninových měsíců a načerpání pozitivní energie před náročnou volební kampaní, která nás čeká.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR za KSČM