Spuštění II. pilíře za každou cenu?!

09.10.2012 19:40

 

Pan ministr Jaromír Drábek převzal politickou zodpovědnost za „hřích“ svého nejbližšího spolupracovníka s tím, že jeho demise platí až k termínu 31. října tohoto roku. Důvod? Údajně příprava na předání funkce a ministerstva. Nezasvěcený pozorovatel tomuto kroku asi moc nerozumí. Vždyť na MPSV je řada dalších náměstků a jeden z nich dokonce dlouhodobě pracoval v pozici 1. náměstka a dokonce i ministra. Nic by tedy nemělo bránit tomu, aby byl například někdo z nich, případně i jiný ministr, dočasně pověřen řízením ministerstva.

A tak se šíří různé hypotézy o zametání stop apod. Dnes se však vyjevil znenadání další důvod odkladu rezignace. Je třeba prosadit to, co bylo donátorům slíbeno! A to je spuštění II. kapitálového pilíře důchodového systému - za každou cenu a za jakýchkoli podmínek.

Již delší čas musím brát v úvahu, že vláda předkládá přímo či cestou koaličních poslanců nejen asociální, ale i legislativně nedodělané návrhy zákonů. Že zcela opomíjí přiložit k těmto zákonům podzákonné normy, a porušuje tak zákon o jednacím řádu PS PČR. Proto také omezuje opozici ve výkonu funkce zpravodaje sněmovny. Vše se totiž musí opravovat prostřednictvím koaličních poslanců ve výborech či při druhých čteních a nakonec stejně vláda produkuje další a další opravné novely.

Tak je tomu i u technických novel souvisejících se spuštěním II. důchodového pilíře, které jsem navrhl zamítnout a které vetoval Senát i pan prezident. A ejhle, v úterý se dozvídáme, že štáb právníků dostal od pana ministra zadání a koumá, jak zdůvodnit možnost reálného spuštění nového důchodového pilíře i bez potřebných zákonných norem. A vše se zdůvodňuje tím, že přece základní zákony již byly schváleny.

Neuvěřitelné, ale v podmínkách ČR je skutečně zatím pořád možné téměř vše. Podle této logiky by však nemusel lid čekat ani na prováděcí zákon o celostátním referendu a domáhat se tohoto referenda přímo. Vždyť má na ně také právo. Třeba k vyslovení nesouhlasu s politikou současné pravicové Vlády ČR.

Miroslav Opálka, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

V Praze dne 9. října 2012