Stanovisko DPMO k stížnosti KSČM

09.01.2021 16:49
Čest práci,
 
po uzávěrce lednového zpravodaje MěV KSČM a Klub zastupitelů KSČM v Z SMO obdržel usnesení Rady města Ostravy a odpověď generálního ředitele Dopravního podniku města Ostravy k výzvě, kterou jsme jim adresovali. Plný text usnesení RMO a generálního ředitele DP, a.s. vám zasíláme jako dodatek zpravodaje MěV KSČM , který jste již obdrželi.S přáním příjemného dne

Jan Havelka
tajemník MěV KSČM Ostrava