Stanovisko k současné energetické krizi.

04.11.2021 22:09

Stanovisko k současné energetické krizi.

Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé.

S plnou vážnosti při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí k uspokojení osobních ambic všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké skupiny voličů!

Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude postupovat.

KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo zájem všech polistopadových vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem.

  • Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 300% zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn s vyúčtováním snad za rok.
  • Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna!
  • Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod!
  • Lidé, kteří investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou vládou!

KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni roku 2020 + 25 %!

Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby.

                                                                                                                                                                       VV ÚV KSČM, 1. 11. 2021