Stanovisko VV ÚV KSČM k situaci kolem Náhorního Karabachu

29.10.2020 19:58

Znovu je rozpoután válečný konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, o mezinárodně neuznaný státní útvar – Náhorní Karabach, v oblasti Malého Kavkazu. Snahy o diplomatické řešení tohoto letitého sporu, pod patronátem OBSE, jsou zatím neúspěšné, kvůli protichůdným a nesmiřitelným stanoviskům obou stran. Ozbrojené příměří, trvající od r. 1994, z malých pohraničních sporů přerostlo do skutečného vojenského konfliktu, za použití moderní a těžké výzbroje, páchající nenahraditelné škody na civilním obyvatelstvu a na občanské vybavenosti na obou stranách. Vše je doprovázeno i etnickými čistkami v přilehlých oblastech bojů. Otevřená angažovanost Turecka na jedné straně sporu, nejen politická, ale i vojenská, torpéduje snahy o přerušení vojenských střetů, ale také přidává tomuto konfliktu potenciál na další regionální eskalaci. KSČM zásadně odmítá snahy o silové řešení tohoto konfliktu, které kromě velikého utrpění lidí na obou stranách a ekonomických škod, prohlubuje příkopy vzájemné nevraživosti a nepřátelství obou stran a komplikuje možnosti mírového řešení. Vyzýváme k vyšší intenzitě diplomatických jednání v rámci tzv. minské skupiny při OBSE, pod patronací Ruské federace, Spojených států amerických a Francie. Obě válčící strany by si měly sednout k jednacímu stolu a hledat diplomatická řešení trvajících sporů. Základem je dodržování podmínek příměří, které bude monitorovat pozorovatelská mise OBSE a obě válčící strany ať stáhnou svou těžkou vojenskou techniku do bezpečné vzdálenosti od tzv. linie kontaktu, aby se postižení občané na obou stranách mohli vrátit do svých domovů.

Autor: VV ÚV KSČM