Starý rok končí. Vše nej do nového!

06.01.2022 22:22

Starý rok končí, nový je přede dveřmi – tak jednoduše lze vyjádřit konec letošního roku a začátek toho, který přijde. Jenže v životě to zas nebývá tak jednoduché. Společnost a každý člen této společnosti si obyčejně rekapituluje, co ten končící přinesl, co dál bude ovlivňovat život všech anebo jeho osobně, či co očekává, že bude, ať již si to jen přeje, anebo ví, že to musí přijít. Z tohoto hlediska rok 2021 přinesl mnohé, nač bychom raději zapomněli. Zapomenout však nelze, protože důsledky se posunují dál do roku 2022 a budeme se s nimi potýkat. Mám na mysli epidemii COVID-19, energetickou krizi, zvyšování mezinárodního napětí a důsledky plynoucí z voleb do Poslanecké sněmovny. Vše je totiž spolu provázáno.

Sněmovní volby znamenaly vedle porážky KSČM také vítězství sil, jejichž politika je v jednoznačném rozporu s objektivními zájmy naší země a většiny jejích obyvatel. Novou vládu totiž sestavily dva spolky pěti pravicových stran, a pokud je nerozloží vnitřní pnutí mezi jednotlivými subjekty, budou takto příští rok vládnout. Nevím, zda je tento slepenec schopen dovládnout stanovené čtyřletí, ale úplně stačí k tomu, abychom pochopili, že jeho prioritou jsou majetní a že rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými tak bude pokračovat. Pokusit se takovéto politice bránit, bude naším úkolem nejen v souvislosti s nadcházejícími komunálními a senátními volbami.

V končícím roce se událo mnohé, co znejistilo život nás všech. Nebyla to jen pandemie koronaviru, ale i začínající energetická krize a válkychtivé akce některých militantních skupin nebo kapitálu jako celku, které ohrožovaly a ohrožují mír. Koronavirus mutuje a dále se šíří. Jak se mu budeme obecně bránit, bude záležet nejen na nové vládě, která v této věci zatím ukázala pouze svou neschopnost, nekoncepčnost a bezradnost, ale také na každém z nás a našem dodržování opatření proti jeho dalšímu přenášení.

Také uměle vytvořená energetická krize, která má dopady na veškerou ekonomiku, bude dál pokračovat. Podřízenost podivným opatřením a politickým záměrům Evropské unie nejen s »povolenkami«, ale i s obchodováním s energií na burze, nás nutí levně do zahraničí prodávat u nás vyráběnou energii a následně ji zpět kupovat za drahé peníze. Ale to jsme už přeskočili hranici obou zmíněných let.

Mezinárodní napětí vyprovokované státy Severoatlantického paktu, které Česká republika podpořila protiruskými akcemi v souvislosti s »kauzou Vrbětice« a eskalacemi různých provokací proti Čínské lidové republice, se přenese do příštího roku. Zabránit dalšímu zvyšování mezinárodního napětí a válečného nebezpečí tak bude na pořadu dne i nadále. Někdo by sice mohl doufat, že snad letošní debakl Spojených států amerických a NATO v Afghánistánu přispěl i k jejich poučení, ale je vůbec něco pro záměry stále se rozpínavějšího imperialismu poučné?

Lze se jistě zmínit o mnohém dalším, co nám přinesl uplývající rok a co se posunulo do roku příštího, třeba o »zeleném údělu« a klimatické změně či o trvající neschopnosti řešit migrační krize atd. Výčet by mohl být opravdu dlouhý. Je na nás, abychom lidem ukazovali a vysvětlovali, jak provázané jsou všechny uvedené otázky se zájmy kapitálu a s jejich postupným ožebračováním, které se nebude zmenšovat, ale naopak s vládami, jako je ta nastupující, nadále zvětšovat. Náš hlavní program je tak daný, postavit se tomu, aby dál představitelé mocného kapitálu vydělávali své pohádkové zisky na těch, kteří poctivě pracují. To je také cíl nás komunistů a uděláme vše, aby ho za svůj vzalo co nejvíce občanů naší vlasti.

Vše nejlepší do nového roku vám všem přeje                        Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM