Stát by měl platit o 50 Kč víc za státní pojištěnce

03.04.2013 19:44

 

Místopředsedkyni sněmovního výboru pro zdravotnictví, stínové ministryni zdravotnictví Soně Markové se v souvislosti s projednáváním výročních zpráv a ročních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011 podařilo minulý týden ve sněmovně prosadit usnesení – aby stát připlatil za státní pojištěnce, tj. děti, důchodce či nezaměstnané, zdravotní pojištění. Zde je její diskuse s ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem (TOP 09).


Marková: Ráda bych se pana ministra zeptala, kdy konečně ministerstvo zdravotnictví zajistí vytvoření stejných podmínek pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Takových, že bude přerozdělení podle věku, počtu pojištěnců, podle diagnóz, budou zohledněny nákladné diagnózy, třeba i přechod pojištěnců v úhradových limitech apod. To je velký problém především pro VZP. Vytváří se tak situace, kdy ostatním pojišťovnám vznikají zůstatky na účtech, zatímco VZP má problémy. Tím, že také historicky platí za své pojištěnce největší částky, drží VZP nemocniční péči v ČR de facto při životě a přitom je neustále pranýřována i ze strany ministerstva, že špatně hospodaří. Ale skutečnost, že pro tuto pojišťovnu nejsou vytvořeny stejné podmínky jako pro ostatní, zůstává, bohužel, faktem. Ministerstvo zdravotnictví by mělo učinit kroky ke zlepšení situace. Ptám se: Kdy to učiní?

 
 
Heger: To, co zmiňovala poslankyně Marková, se týká nerovnoměrnosti úhrad a problémů s přerozdělováním mezi pojišťovnami. Každá pojišťovna odvádí všechny své výnosy do účtu přerozdělení. Tam je přerozdělování realizováno podle věkových skupin pacientů. Přerozdělování má stále vyšší a vyšší váhu, a to se odehrálo v posledních 10 letech. Existuje ještě druhý mechanismus - přerozdělování podle počtu drahých pacientů, kteří mají účet vyšší než 1 mil. Kč. Po r. 2012 byl systém změněn v tom, že přerozdělování podle drahých pacientů dostalo podstatně větší váhu. Ministerstvo vypsalo loni soutěž na dodavatele a na analýzu našeho systému formou tzv. mechanismu PCG, což jsou skupiny pacientů podle konzumace léků. Ten se používá v Holandsku a je obecně považován za dokonalý. K modelacím nad naším veřejným zdravotním pojištěním se dospělo v posledním kvartálu 2012, a byly předvedeny pojišťovnám. Přinesly překvapivé výsledky v tom, že přerozdělování, které už v r. 2012 běželo podle »milionových« pacientů, přináší prakticky stejné výsledky a je možné konstatovat, že systém přerozdělování byl u nás již naplněn tak, aby byl relativně objektivní.
 
Přerozdělování není možné ověřit absolutně objektivně. Je ho možné podpořit různými statistikami - kolik má která pojišťovna pojištěnců z naší populace a kolik má drahých výkonů, jako jsou např. dialýzy, transplantovaní pacienti apod. Čísla, která byla velmi dramatická před 10 lety, se postupně snižují. Je to tak trošku špatná zpráva pro VZP, protože až bude systém zaveden, počítáme, že v nejbližší novele bude implementován do zákona, pravděpodobně VZP mnoho nepřinese.
 
Dále se dělaly analýzy, mapující, kolik platí jednotlivé pojišťovny nad rámec úhradové vyhlášky. Ukázalo se, že VZP platí zdaleka nejvíce. Platí to, co říkala poslankyně Marková, že VZP drží tento systém, a je tedy na ní, aby to nedělala tak velkoryse a jednání, která každoročně pojišťovna s poskytovateli vede, byla přísnější. My jsme tomu letos napomohli poměrně restriktivní úhradovou vyhláškou. Vysloužili jsme si za to špatné renomé na obou stranách. Poskytovatelé úpí, že zkrachují, a úpí i pojišťovny, že jsme vyhlášku udělali příliš benevolentní. Dohadování, jak se bude platit, je hra mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Nemůžeme ji úplně ovlivňovat, ale je to jistá pobídka pro to, aby se VZP chovala přísněji než dříve.
 
Propady zdravotní pojišťovny nejsou dány jen výší úhrad, ale i počtem smluv a různými smlouvami, které nejsou úplně podložené potřebou. Známe z médií občasné kauzy typu různé nasmlouvané genetické laboratoře apod., které provádějí podivná vyšetření přes své prostředníky, ukazují, že ve zdravotní politice VZP v minulosti nebylo vše úplně čisté, a postupně se to odkrývá a napravuje ve VZP. Nakonec i kauzy typu, které se teď řeší - kauza Protonové centrum, kde se smlouvy ještě nerealizovaly, ale byly započaty taky velmi podezřelým způsobem, ukazují, že zásah do činnosti VZP byl správný. K přerozdělení bych ještě řekl, že jsme vyhlásili program zvyšování důrazu úhradového mechanismu typu platby za diagnózu, tzv. DRG. Tak jak jsme loni slíbili, pro letošek je úhradová vyhláška již s 50procentní vahou stejné platby za jednotkovou skupinu v  diagnostickém platebním systému. V dalším roce v tom chceme pokračovat. Jednotková sazba je problémem nejen mezi různými typy nemocnic, u velkých nemocnic kompenzovala náklady na vysoce specializovaná centra, kde jsme v úhradové vyhlášce dali jediný prostor pro rozvoj v našem systému, ale jednotková sazba se liší mezi jednotlivými pojišťovnami. Úhradovou vyhláškou jsme i v tomto případě přispěli k postupnému sjednocování nezávisle na dohadování pojišťoven.
 
Rád bych smyl z ministerstva zdravotnictví nános podezření, že neděláme nic, a chtěl jsem ukázat, že víme dobře, kde v systému problémy jsou. Ale opravdu je neumíme po 20 letech náplavy různých problémů odstranit najednou, protože by hrozilo, že se systém rozloží a finančně některé jeho části zkolabují….
 
Jestliže ze státu jednoho dne přijdou navýšené poplatky za státního pojištěnce, nebude to znamenat nic jiného než daňový zásah, protože stát peníze bere jen z daní. A má-li být zachován bilanční rozpočet bez většího schodku, znamenalo by to navyšování daní, za které je koalice také kritizována. Je možné uvažovat o navýšení pojistných sazeb. Ale nemyslím si, až na to přijde debata, bude vnímána pozitivně, a bude jistě i opozicí využita negativně proti koalici.
 
 
Marková: Šel mi mráz po zádech z toho, co pan ministr říkal. Pokud pominete formu, tak jestli jste dobře poslouchali obsah - mezi čísly se vytratil pacient. A vytratilo se, proč by české zdravotnictví mělo fungovat – má zabezpečit potřebnou zdravotní péči pro pacienta na úrovni 21. století.
 
Pokud jde o úhradovou vyhlášku, tu nadiktovalo ministerstvo zdravotnictví, aniž bralo v úvahu jakékoli připomínky. A kvůli úhradové vyhlášce a navýšení DPH na zdravotnické prostředky plus inflace to znamená katastrofu pro všechny nemocnice v ČR.
 
Pane ministře, vaše rodná fakultní nemocnice v Hradci Králové má spočítáno, že úhradová vyhláška plus navýšení DPH plus inflace pro ni znamená minus 400 milionů! Jestli si myslíte, že jste úhradovou vyhláškou udělali něco dobrého a zabezpečili jste zdravotní péči pro občany, není to pravda. Ve stejných nebo podobných problémech je většina nemocnic, zřizovaných ministerstvem nebo kraji, popř. dalšími zřizovateli. V mém Královéhradeckém kraji soustavně chybí kolem 200 mil. Kč. A vy nutíte kraje k tomu, aby vaši neschopnost a vaše programové věci, které ničí české zdravotnictví, dofinancovávaly. Mám pocit, že si řešíte politické záležitosti přes pacienty a přes kraje, v nichž vládnou koalice, které se vám nelíbí.
 
Pokračujete v soustavném boji proti VZP, který trvá už druhý rok. Nevím, jaké máte důvody. Znovu podotýkám, že VZP se stará o šest milionů pojištěnců! Skutečně je vaším cílem, aby padla na kolena, aby nefungovala? Tady se vytváří téměř sedmimiliardový deficit pro tuto pojišťovnu v tomto roce kvůli zásahům ministerstva zdravotnictví a zásahům sněmovny, vládní koalice, která schválila třeba navýšení DPH – právě to je problém pro české zdravotnictví. To jsou věci, se kterými se musíme potýkat. A vy jste to spojil do nějakých frází, čísel. Ale jde především o pacienty! Nikdy bych neřekla, že ministerstvo nedělá nic. To bych si nedovolila. Toto ministerstvo zdravotnictví dělá vše pro to, aby české zdravotnictví nefungovalo pro pacienty!
 
Poslední poznámka, a opakuji to už poněkolikáté. Navýšení plateb za státní pojištěnce měly ve svém programu téměř všechny politické strany, které se ucházely o vstup do sněmovny v r. 2010. Nejenom že k tomu nedošlo, ale pokračuje tunelování všeobecného zdravotního pojištění právě prostřednictvím rozhodnutí ministerstva a rozhodnutím sněmovny. To je skutečně skandální, pane ministře! Není možné, abychom tímto způsobem poškozovali pacienty v celé České republice.
 
 
Heger: Já se nevyžívám v bitkách politického a ideologického charakteru na půdě sněmovny a v dlouhých rétorikách. Ale musím konstatovat, že některé věci by měly mít své meze, které jste překročila. Taková vyhlašování jako skandální postoje, tunelování, ministerstvo zdravotnictví tuneluje náš zdravotnický systém, nemyslíme na pacienta, systém se zhroutí - to jsou výkřiky ideologicko-politického rázu, které nemají opravdu žádnou podstatu.
 
Z vašeho úvodu mně nebylo úplně jasné, z čeho vám jde mráz po zádech. Jestli z těchto hrůz, které produkuje ministerstvo, nebo z formy, jak jste říkala, kterou tady prezentuji. Jestli je to formou, to připouštím. Nepatřím jistě mezi ozdoby sněmovny, pokud jde o vystupování, oblečení a rétoriku. Tak to mi prosím promiňte. Ale pokud jde o věcnou náplň, tam se velmi výrazně ohrazuji.
 
Nevím, z čeho, paní poslankyně Marková, vycházíte, když říkáte, že pokračujeme v ohrožování VZP a ve špatných mechanismech, které ji ohrožují. Nevím, z čeho jste vycházela, když jste bránila minulé vedení VZP v době, kdy se jednalo velmi extenzivně o tom, jestli bude vyměněno. Problémy tam byly, už to, co jsem naznačil ohledně smluvní politiky, ať jde o různé typy laboratoří, podivných smluv, ať jde o podivné vyčkávání a přípravy okolo smlouvy s Protonovým centrem nebo kauzu IZIP... Jaké důvody měli někteří lidé, kteří bránili vedení VZP - když mi, paní poslankyně Marková, podsouváte, jaké já mám důvody k tomu, abych devastoval VZP? To odmítám. My se naopak snažíme s novým vedením VZP spolupracovat a hledat cesty, jak situaci napravovat.
 
Pokud tvrdíte, že jsme nedbali na připomínky k úhradové vyhlášce, která devastuje poskytovatele, tak v druhém dechu tu padlo, že úhradová vyhláška devastuje VZP. Jak to je? My jsme brali připomínky, ale říká-li polovina uživatelského spektra, že se zhroutí, nebude-li úhradová vyhláška specifikovat vyšší úhrady, a druhá polovina ve formě zdravotních pojišťoven říká, že se zhroutí systém, nebudou-li úhrady nižší, je optimum, které se hledá, obtížné a je vždycky kompromisem.
 
To, že je financí ve všech zdravotních systémech na světě málo, že požadavky a očekávání celé společnosti a pacientů jsou vysoké, je pravdou, ale musím připomenout šetření, prováděná agenturou pod hlavičkou EU, která měří tzv. health care neboli pacientský konzumační index ve zdravotním pojištění. Tam se naše zdravotnictví v r. 2012 umístilo hned za zdravotnictvím v Německu. Pouze dvě příčky před ním byla zdravotnictví v tak vyspělých zemích, jako je Velká Británie.
Jestli z parametrů, které popisovaly naše zdravotnictví, je něco špatné, je to přístup k pacientovi. Jeho práva, možnosti o sobě rozhodovat, které když snažíme změnit, vždy torpéduje Česká lékařská komora, které se řada opozičních poslanců zastává proti ministerstvu zdravotnictví. A naopak to, co ČLK a koalice musí brát v úvahu a co opozice kritizuje, tj. riziko nedostatku, nedostupnosti a zhoršování kvality péče, bylo hodnoceno v ČR jako v Evropě nadprůměrné.
 
 
Marková: Nevím, co je ideologického a politického na minus 400 milionech pro FN v Hradci Králové. A za druhé: Byla jsem první, kdo vyzýval bývalého ředitele VZP Horáka k odstoupení. Nikdy jsem se nezastávala bývalého vedení VZP. Dovolte, abych navrhla doprovodné usnesení k tomuto usnesení: »Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby v průběhu tohoto roku navýšila platbu za státního pojištěnce o 50 Kč.«
 
 
Zdroj: Haló noviny