Stínová vláda KSČM projednala záměry na další období

15.06.2012 07:51

        Stínová vláda KSČM se na svém včerejším jednání zabývala promítnutím závěrů VIII. sjezdu KSČM do své práce, ekonomickými a sociálními prioritami programu pro II. pololetí tohoto roku, reformou vysokých škol a dopady reformy zdravotnictví.

        Předseda stínové vlády V. Filip konstatoval, že „Hlavní úkoly“ schválené sjezdem jsou jasným základem pro práci stínové vlády i pro rozpracování volebního programu strany, s využitím pro podzimní senátní a krajské volby. Členové stínové vlády do konce června navrhnou konkrétní podněty pro jednání VV a ÚV KSČM. V. Filip zdůraznil, že cílem KSČM je dosáhnout pádu Nečasovy vlády. Tomu je nutné co nejefektivněji přizpůsobit činnost KSČM na parlamentní i mimoparlamentní úrovni.

        Vzhledem k tomu, že vláda přehlíží protesty občanů, je nutné hledat i jiné cesty, které přispívají k evidentnímu probíhajícímu rozkladu vládní koalice. Je nutné rovněž posílit okruh odborných konzultantů KSČM, aby ke všem konkrétním otázkám měla KSČM informace i návrhy řešení. Pokud jde o ekonomické priority KSČM, J. Dolejš zdůraznil potřebu dopracovat komplexní program hospodářské obnovy ČR. S tím souvisí systém strategického řízení a silné ministerstvo hospodářství, které dnes chybí. Pokud jde o zaměření na konsolidaci veřejných financí, nejde o to od ní ustupovat, ale formulovat ji sociálně citlivě. Jako třetí klíčovou otázku označil J. Dolejš další rozpracování stimulace hospodářského růstu. KSČM rovněž v nejbližší době dopracuje ucelený protikorupční program, s využitím dosud připravených návrhů zákonů. Řešit je nutné i posloupnost kroků případné nové vlády, ať už jde o možnosti a důsledky rušení zákonů schválených Nečasovou vládou, reformu daní aj. Stínová vláda v této souvislosti diskutovala rovněž o obnovení čerpání evropských dotací, jeho podmínkách a možných změnách.

        Sociální priority uvedl M.Opálka, který zdůraznil, že je v řadě otázek možné „překlopit“ odpovědnost státu i na podnikatele. Bez jejich zapojení např. nebude možné připravit potřebný celonárodní program zaměstnanosti. Sociální stát bychom měli brát jako minimum, jako přechod od kapitalismu k sociálně spravedlivé společnosti, na němž se může sjednotit i evropská levice. Navrhl i některé konkrétní iniciativy, mj. výzvu občanům k bojkotu II. pilíře důchodové reformy.

        Problematiku reformy vysokého školství uvedl M.Bičík, se závěrem, že vládní záměr zákona o VŠ a zákona o finanční pomoci studentům (zúžený na půjčky a spoření) jsou pro KSČM nepřijatelné. Problematiku zdravotnictví jako jedno z hlavních témat podzimní volební kampaně uvedla S. Marková. Jde nejen o snahu vlády dále rozšiřovat v rozporu s ústavou zpoplatnění zdravotní péče, ale z hlediska regionů především o to, aby se zabránilo destrukci sítě dostupných zdravotnických zařízení. Do jednání se svými podněty aktivně zapojili všichni členové stínové vlády.

Autor: Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČM

Zdroj: Mediální úsek ÚV KSČM