Stojíme o společnost vzdělanou, nebo jednoduše zmanipulovanou?

30.12.2012 16:02

 

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR a stínovou ministryní KSČM pro rezort kultury Ivanou Levou.Česká společnost se v posledních dvou desetiletích hodně změnila. Zejména mladou generaci zasáhla éra počítačů. Dospělí pořád někam spěchají, nemají na nic čas. Právě v předvánočním období je třeba si položit i otázku, zda knihy stále ještě patří pod vánoční stromek...

 
Kniha zabalená pod vánočním stromečkem pro mě v dětských letech byla stejnou jistotou jako čerstvě napečené cukroví a papírové vločky v oknech.
 
 
Myslíte si, že totéž platí pro děti a mladé lidi i dnes?
 
Třebaže stále platí, že co Čech, to vášnivý čtenář, pravicové vlády v posledních pěti letech udělaly, co mohly, aby toto tvrzení zvrátily. Podle čerstvě vydané Zprávy o českém knižním trhu 2011/2012 zpracované Svazem českých knihkupců a nakladatelů od roku 2008 jak náklad, tak i počet vydávaných titulů setrvale klesá.
 
Průměrný český čtenář koupil v minulém roce pět knih v celkové ceně 1214 korun. Z průzkumů trhu vyplynulo, že zatímco v roce 2007 si alespoň jednu knihu koupilo 71 procent respondentů, v roce 2010 již jen 46 procent, ubylo tak lidí, kteří jsou na knižním trhu aktivní. Jedná se o propad o více než třetinu za čtyři roky. Tento pokles lze interpretovat jako důsledek »utažení opasků« - odpustím si raději novou knihu než zaplacení složenky.
 
 
Co tak radikální propad způsobilo? Potvrdil se snad předpoklad, že v moderním, digitalizovaném světě není pro vůni čerstvé tiskařské černě místo a lidé již o knihy nestojí?
 
Domnívám se, že nikoliv. Skutečné důvody vyplují na povrch, porovnáme-li vývoj na knižním trhu s činností vlád v témže období. A to jak v oblasti daňové, tak i v neschopnosti podpořit hospodářský růst.
 
Podíváme-li se na vývoj nižší sazby DPH, do které knihy stále ještě spadají, od vzniku České republiky až do roku 2007 byla na pěti procentech a knižní trh po propadu na začátku 90. let setrvale rostl. Okamžitě po navýšení nižší sazby DPH na devět procent Topolánkovou vládou k 1. lednu 2008 se ovšem začal propadat, a následné zvyšování na deset procent, a od ledna letošního roku dokonce na 14 procent, přineslo další propad v nákupu literatury. A to nás mj. v mezinárodním srovnání, bohužel, katapultovalo v žebříčku nejvyššího zdanění knih a tiskovin na nelichotivou třetí příčku v rámci celé Evropské unie, a propad na knižním trhu dále urychlilo.
 
Vládní posedlost škrty a podvázání hospodářského růstu poslaly významnou část obyvatelstva k hranici chudoby, a tím ještě více omezily koupěschopnou poptávku. Tato krize dopadá i na univerzity a vysoké školy, které v naší zemi dohromady vydávají více titulů než jakýkoliv soukromý nakladatel.
 
Odhlédněme od krátkodobého dopadu na zaměstnanost (knižní trh v současnosti vytváří téměř deset tisíc pracovních míst) a hospodářský růst a zaměřme se na dlouhodobější výhled. Knihy jsou již stovky let považovány za nositele civilizace a vzdělanosti. Četba podporuje kritické myšlení, všeobecný rozhled, představivost, tvořivost i kultivovanost. Stojíme na rozcestí a musíme se rozhodnout, jestli chceme společnost vzdělanou a kultivovanou, nebo jednoduše zmanipulovatelnou a poslušnou.
 
 
Copak se současná koalice ve svém programu nepřihlásila k podpoře vzdělanosti a informační společnosti?
 
Vláda Petra Nečase (ODS) se ve svém programovém prohlášení hlásí k podpoře informační společnosti a vzdělání. Svými kroky ovšem činí pravý opak a obávám se, s ohledem na plánované další navýšení nižší sazby DPH, stále se snižující výdaje na kulturní politiku a omezování rovného přístupu ke vzdělání, že tak bude činit i nadále.
 
 
Autor: Marie KUDRNOVSKÁZdroj: Haló noviny